Banke

EBRD kreditna linija od 20 miliona evra UNIKREDIT LIZINGU za mala i srednja preduzeća

Foto: Pixabay.com

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala je ugovor o kreditnoj liniji od 20 miliona evra sa UniCredit Leasing Srbija za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP). Više od polovine ukupnog iznosa kreditne linije podržaće ulaganja u zelene tehnologije i energetsku efikasnost.

Mala i srednja preduzeća tako će imati pristup sredstvima koja im mogu pomoći da investiraju u unapređenje svog poslovanja i dostizanje EU standarda. Sredstva se mogu koristiti za unapređenje tehnologija, radnih procesa ili usluga, posebno u pogledu kvaliteta proizvoda, zdravlja i bezbednosti i ekoloških standarda koji se zahtevaju na tržištu Evropske unije.

MSP će imati pristup i tehničkoj podršci, uključujući savetodavnu podršku EBRD-a i, nakon uspešnog završetka investicije, stiču uslove za bespovratna sredstva u iznosu od 15 odsto od ukupnog iznosa kredita, koji finansira Evropska unija.

Ova kreditna linija deo je Programa podrške za konkurentnost MSP Zapadnog Balkana, za koji EBRD obezbeđuje kredite, a EU bespovratna sredstva i tehničku pomoć. Cilj programa je da se pomogne malim i srednjim preduzećima da modernizuju svoje aktivnosti i iskoriste mogućnosti trgovine u regionu Zapadnog Balkana i šireg evropskog tržišta. 

U Srbiji se program sprovodi u saradnji sa Ministarstvom privrede. Na predlog Ministarstva privrede, Evropska unija je iz pretpristupnih (IPA) fondova odobrila dodatnih 10 miliona evra za EBRD Program za podsticanje konkurentnosti MSP u Srbiji. 

Žužana Hargitai, regionalna direktorka EBRD-a za zapadni Balkan, i direktorka kancelarije u Srbiji, rekla je: „Pristup dobro strukturiranoj finansijskoj i savetodavnoj podršci može da podstakne lokalne firme da ulažu u jačanje svoje konkurentnosti, a iz rada sa tim firmama videli smo kako to može da im pomogne da od lokalnih firmi postanu lideri u svojim sektorima. Zbog toga ćemo zajedno sa našim partnerima, Evropskom unijom i Ministarstvom privrede Srbije, nastaviti da poboljšavamo pristup finansiranju za MSP u Srbiji “.

Ana Milić, predsednica Izvršnog odbora UniCredit Leasing Srbija, izjavila je: „Veoma smo zadovoljni što smo pouzdan partner EBRD-a za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Ovaj segment privrede ima ogroman potencijal, stoga nam je cilj da omogućimo lakši pristup finansiranju koji će im pomoći da dostignu EU standarde i na taj način prošire svoje poslovanje. Štaviše, veoma smo zadovoljni što će polovina ukupnog iznosa zajma podržati ulaganja u zelenetehnologije i energetsku efikasnost, što je u skladu sa strateškim opredeljenjem UniCredita za stvaranje održive vrednosti.“

Anđelka Atanasković, Ministarka privrede Republike Srbije, izjavila je: “Jedan od osnovnih ciljeva Ministarstva privrede je podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima jer je njihov razvoj ključan za održivi rast srpske ekonomije. U ostvarivanju tog cilja   važno je obezbediti njihov kontinuirani pristup finansijskim sredstvima. Zato mi je posebno drago što je još jedna finansijska institucija omogućila da malim i srednjim preduzećima bude dostupno više novca za investiranje u savremenu opremu. Na taj način oni će poboljšati poslovanje, unaprediti konkuretnost i otvoriti nova radna mesta, a samim tim ojačati srpsku ekonomiju i unaprediti životni standard građana, što je posebno bitno u vremenu kada smo pogođeni virusom Kovid 19.” Martin Klaucke, šef sektora operacija, Delegacija EU u Srbiji, izjavio je: „Mala i srednja preduzeća su vitalna za ekonomije Zapadnog Balkana i posebno su pogođena ovom krizom. Zbog toga, nadovezujući se na našu dugogodišnju saradnju sa ERBD u regionu, povećavamo podršku malim i srednjim preduzećima – ne samo da im pomognemo da održe svoje poslovanje, već i da ojačaju svoju otpornost čime stvaramo uslove za održivi oporavak. Projekti koje u Srbiji finansira Evropska unija promovišu otvaranje novih radnih mesta, ekonomski i tehnološki razvoj i unapređenje zakonodavnog okvira, što sve doprinosi poboljšanju ekonomskog okruženja.”

Teme