Inovacije

EIT Manufacturing pokreće RIS aktivnosti vredne PET miliona evra za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

Foto: Pixabay.com

Regionalni Inovacioni Program (RIS) u organizaciji EIT Manufacturing zajednice ima za cilj da podrži inovativne organizacije kroz finansiranje i umrežavanje kako bi bila povećana otpornost i konkurentnost industrijske proizvodnje. Program pokriva sva tri stuba EIT-ovog “Trougla znanja“: inovativnost, obrazovanje i pokretanje biznisa. Na taj način se osim ojačavanja inovacionih kapaciteta, obezbeđuje i buduća kvalifikovana radna snaga, kao i prenos znanja u zemlje skromnijih i srednjih inovacionih kapaciteta.

Program RIS 2021 je dizajniran da pomogne pojedincima i kompanijama, obuhvatajući mala i srednja preduzeća (MSP), startap-e i scaleup-e, korporacije, organizacije za istraživanje i razvoj, kao i univerzitete kako bi više doprineli evropskom inovacionom eko-sistemu sa novim rešenjima i proizvodnim idejama poreklom iz država kandidata EU i pridruženih zemalja asocijacije Horizon Europe, koje, prema merenju Evropskog Inovacionog Pregleda, potpadaju u kategoriju zemalja sa skromnim i srednjim inovacijama. EIT Manufacturing je inovaciona zajednica koju podržava Evropski Institut za Inovacije i Tehnologiju (EIT), telo Evropske unije.

„EIT-ov RIS program  je osmišljen da pruži ciljanu podršku velikom broju  zemalja i regiona u Evropi, jačajući njihov inovacioni kapacitet, povećavajući broj talentovanih inovatora i pospešujući integraciju u aktivnosti Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju. Uzbuđeni smo što ćemo u proizvodnoj industriji dobiti nove tržišne igrače sa velikim potencijalom kao i regionalne aktere koji će se pridružiti najvećem evropskom inovacionom eko-sistemu i tako doprineti povećanju broja inovacija širom Evrope“, rekao je Luke Incorvaja, strateg u Evropskom institutu za inovacije i tehnologiju.

„Geografski opseg programa RIS važan je kako za EIT Manufacturing zajednicu tako i za celokupnu evropsku industrijsku proizvodnju. Mnogi poznati evropski proizvođači, često lideri globalnog tržišta, zavise od dobavljača, kooperanata i kreatora proizvodnih rešenja koji imaju sedište u ovim zemljama“, rekao je Dr Konstantinos Georgoulias, direktor programa RIS u EIT Manufacturing-a, zaduženog za saradnju sa Evropskom unijom.

Industrijska proizvodnja je temelj globalnog prosperiteta i ključna je za ekonomsku, socijalnu i ekološku održivost Evrope. Više od 2 miliona proizvodnih kompanija obezbeđuje više od 32 miliona radnih mesta na kontinentu. Povećanje otpornosti evropske industrije važno je radi održavanja zdrave evropske ekonomije i povećanja konkurentnosti na globalnom nivou.

Sa budžetom od približno 5 miliona evra,  tokom 2021 godine, odvijaće se brojne aktivnosti programa RIS EIT Manufacturing zajednice u 18 zemalja koje ispunjavaju uslove. Ove aktivnosti pokrivaju sva tri stuba  “Trougla znanja“: obrazovne aktivnosti koje stimulišu učenike kako bi bila osigurana kvalifikovana buduća radna snaga, kao i ustanove za obuku i prenos znanja kako bi bio smanjen jaz između proizvodne industrije i akademske zajednice; inovativne aktivnosti za podršku inovativnim rešenjima poreklom iz zemalja koje ispunjavaju uslove, kroz koje je omogućen razvoj i otvaranje novih radnih mesta; podrška lokalnim novoosnovanim startap kompanijama  i MSP.

Otvoreni poziv u 2021. godini

Ove godine postoje četiri inicijative iz RIS portfelja EIT Manufacturing-a, gde se potencijalni kandidati mogu prijaviti odmah ili u bliskoj budućnosti: EIT Jumpstarter, Evolucija rezultata istraživanja u proizvodnji, Leaders i BoostUp! RIS takmičenje. Više informacija o mogućnostima učešća možete pronaći na web stranici EIT Manufacturing.

Inicijativa EIT Jumpstarter namenjena je pojedincima/timovima iz zemalja EIT RIS programa koji imaju inovativne ideje, ali im je potrebna pomoć́ u realizaciji. Program pruža smernice eminentnih stručnjaka sa iskustvom u validaciji novih ideja koji dodatno mogu da pomognu u kreiranju poslovnog modela. Kandidati se mogu prijaviti do 30. aprila, a obuka počinje u junu i trajaće do novembra. Tokom ovog perioda, biće održano nekoliko treninga i mentorskih sesija za odabrane timove.

Za mala i srednja preduzeća, univerzitete i RTO-ove koji žele da svoje inovativne projekte lansiraju na tržište, EIT Manufacturing je postavio Evoluciju rezultata istraživanja u proizvodnji. Program ubrzava lansiranje inovativnih projekata na tržište umrežavanjem i finansijskom podrškom u uspostavljanju proizvoda ili usluge spremnih za tržište. U okviru programa, odabrani timovi će morati da završe svoj prototip i testiraju ih u stvarnom tržišnom okruženju.

Timovi ili kompanije iz zemalja koje ispunjavaju uslove za učešće u EIT programu RIS pozvani su da predaju svoje inovativne predloge i učestvuju u BoostUp RIS 2021 takmičenju. Događaj predstavlja vrhunske proizvodne inovacije i nove tehnologije u Evropi. Takmičenje će biti održano u okviru “Dana proizvodnje“ čiji je pokrovitelj kompanija EIT Manufacturing u okviru jednog od najvećeg stratup sajma u Evropi – ViennaUP’21 koji će biti održan 11. i 12. maja. U okviru ovog događaja, finalisti BoostUp-a! RIS 2021 takmičenja predstaviće svoje ideje i rešenja, a najbolji će osvojiti vredne nagrade i namenske pakete usluga podrške tima specijalizovanog za osmišljavanje poslovnih rešenja u okviru EIT Manufacturing zajednice. Više informacija o BoostUp! RIS 2021 možete pronaći ovde.

Odlični rezultati u 2020. godini

EIT Manufacturing je u prethodnoj godini postigla veliki uspeh kroz svoje RIS aktivnosti širom RIS zemalja. Na primer, u pogledu obrazovnih aktivnosti, sedam proizvodnih partnera EIT-a iz pet zemalja uključilo je više od 1.500 srednjoškolaca u online seminare o robotici i digitalizaciji, a pored toga su naučili više o karijerinim mogućnostima u industrijskoj proizvodnji. Više od 1.000 ljudi bilo je uključeno u aktivnosti EIT RIS-a širom Evrope, sa organizovanih 50 događaja čiji je cilj bio podizanje svesti u brojnim zemljama RIS-a koje je organizovalo 13 različitih predstavništva EIT Manufacturing zajednice.

U projektima koji okupljaju akademsku zajednicu i industriju, izvedeno je osam projekata za podučavanje i šest projekata za učenje uz učešće više od 20 organizacija iz zemalja EIT RIS-a u kojima su studenti, istraživači i inženjeri iz proizvodnih kompanija zajedno radili na međusobnom razvoju veština i zajedničkog rada na rešenjima za izazove industrijske proizvodnje. 

Pored toga, partneri EIT Manufacturing-a uputili su pozive kompanijama zemalja EIT RIS-a kojima je bila potrebna podrška u digitalnoj transformaciji. Zahvaljujući ovom projektu, 22 kompanije iz devet zemalja sada bolje razumeju koliko su odmakli u digitalizaciji, a ad-hoc stručnjaci su ih savetovali koje sledeće korake treba da preduzmu. 

Tokom prvog talasa COVID-19 pandemije u proleće 2020. godine, istraživački tim na češkom institutu za Informatiku, Robotiku i Kibernetiku Tehničkog Univerziteta u Pragu (CIIRC CTU) razvio i sertifikovao zaštitnu masku RP95, napravljenu uz korišćenje 3D štampača, koja pruža najviši stepen zaštite. U saradnji sa novoosnovanom kompanijom TRIKS Connections i finansijskim doprinosom u okviru aktivnosti EIT Manufacturing RIS DigTrafoRIS, maska je dodatno poboljšana mobilnom aplikacijom koja omogućava skeniranje lica, kako bi maska savršeno pristajala svakome ko je nosi. 

„RIS program EIT Manufacturing zajednice je dragocen instrument koji podržava unapređenje lokalnog proizvodnog ekosistema kroz povećanje inovacionih kapaciteta i podsticanje deljenja tehnologije“, kaže Petr Samanek, predstavnik EIT Manufacturing-a u Češkoj. Više informacija možete pronaći na www.eitmanufacturing.eu

Teme