Društveno odgovorno poslovanje

U VARVARINU 30 NOVIH KONTEJNERA za RECIKLAŽU stakla

Stanovnici Varvarina imaju mogućnost da staklenu ambalažu iz svojih domaćinstava od sada odlažu u namenske kontejnere i tako doprinesu odgovornom upravljanju ovim otpadom i zaštiti životne sredine. Zahvaljujući projektu „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ 30 kontejnera u obliku zvona raspoređeno je na ulicama Varvarina, a građani i ugostitelji pozvani su da u njih ubace iskorišćene prazne flaše i tegle, kako bi sprečili da ovaj ambalažni otpad završi na deponijama. Projekat u Srbiji kroz saradnju sa odabranim gradovima i opštinama sprovode Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), zajedno sa kompanijom Sekopak i uz finansijsku podršku Apatinske pivare.

Zamenik predsednika opštine Varvarin, Dejan Milanović smatra da će zvona za reciklažu stakla doprineti unapređenju i lakšoj primeni ekoloških navika građana Varvarina.

„Dugogodišnja saradnja koju negujemo sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u oblastima zagađenja, reciklaže i zaštite životne sredine prethodila je realizaciji ovog projekta i izuzetna nam je čast što u istom duhu nastavljamo u partnerstvu da radimo na unapređenju kvaliteta života građana Varvarina“, kaže Dejan Milanović.

Za sprovođenje projekta na terenu, praćenje popunjenosti i dinamike pražnjenja staklene ambalaže iz zvona zaduženo je JKP Varvarin.

„Ponosni smo što naša opština učestvuje u ovom projektu, posebno jer nastavljamo i proširujemo saradnju sa našim partnerima na polju masovne reciklaže, zahvaljujući čemu smo i jedna od jedinica lokalne samouprave koje se mogu pohvaliti zavidnim reciklažnim centrom“, ističe Dejan Rakić, direktor JKP Varvarin.

Menadžerka za komunikacije Apatinske pivare, Maja Barać Stojanović, poručuje da će Apatinska pivara uvek podržati projekte koji suštinski unapređuju pristup tretmanu ambalažnog otpada.

„Nije dovoljno samo govoriti da se moramo fokusirati na primarnu selekciju, već i obezbediti uslove za to. Reciklažna zvona neobičnog dizajna već bude pažnju stanovnika celog regiona, a sigurno će zainteresovati i građane Varvarina da adekvatno odlažu staklenu ambalažu. Verujemo da će Varvarin kao nova pilot opština iz Rasinskog okruga postati pravi primer primarne separacije staklene ambalaže”, kaže Maja Barać Stojanović.

Izrazivši zadovoljstvo što se partnerstvom sa JKP Varvarin proširuje mreža prikupljanja staklenog ambalažnog otpada, Milica Kuzmanov, marketing menadžerka kompanije Sekopak, operatera ambalažnog otpada, kaže da je za uspeh projekta ključna edukacija o reciklaži. „Primarna selekcija podrazumeva razvrstavanje otpada na mestu njegovog nastanka, odnosno u domaćinstvima, i nadamo se da ćemo motivisati građane da usvoje ovu naviku i recikliraju staklenu ambalažu“, kaže Milica Kuzmanov.

U projektu učestvuje 14 gradova i opština iz Srbije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine, a ukupno 600 zvona za reciklažu stakla postavljeno je u Nišu, Kragujevcu, Somboru i Varvarinu. Predstavnica NALED-a i menadžerka projekta Sanja Knežević Mitrović ističe da je jedan od ciljeva projekta da se u odabranim gradovima i opštinama poveća količina prikupljene staklene ambalaže za 20%.

„Rezultat projekta biće i dokument, odnosno vodič sa preporukama i uputstvima za jedinice lokalnih samouprava koje će moći da primene svi gradovi i opštine širom regiona kako bi otpočele sa procesom uvođenja primarne selekcije otpada. Upravo usmeravanjem metoda upravljanja otpadom i podizanjem svesti o njihovoj važnosti ostvaruje se i direktan doprinos daljem pridruživanju EU zemalja učesnica u projektu“, naglašava Sanja Knežević Mitrović

Teme