Banke

POVLAČENJE iz opticaja osme serije švajcarskog franka 30. aprila – NBS omogućava građanima i bankama da još mesec dana BEZ NAKNADE zamene vanopticajne novčanice (FOTO novčanica)

Foto: NBS

Nacionalna banke Švajcarske je juče, 28. aprila 2021. godine objavila da će 30. aprila 2021. godine povući iz opticaja novčanice osme serije švajcarskog franka.

Uzimajući u obzir novonastale okolnosti, odnosno kratak vremenski period od trenutka objave datuma povlačenja (28. april 2021.) do dana kada će novčanice biti povučene iz opticaja (30. april 2021.), Narodna banka Srbije želi da omogući dodatni vremenski period građanima da kod poslovnih banaka izvrše zamenu predmetnih novčanica bez naknade, odnosno poslovnim bankama da kod Narodne banke Srbije bez naknade mogu zameniti novčanice osme serije švajcarskog franka.

Procenjujući da jedan broj građana još uvek nije zamenio/prodao pomenute novčanice, Narodna banka Srbije će od banaka primati ove novčanice bez uobičajene naknade za zamenu novčanica efektivnog stranog novca povučenih iz opticaja, zaključno sa 31. majem 2021. godine. Na taj način, bankama i ovlašćenim menjačima će biti omogućeno da takođe bez naknade od građana primaju novčanice osme serije švajcarskog franka na devizne račune, otkupljuju ih ili vrše zamenu za novčanice devete serije švajcarskog franka. Napominjemo da nakon povlačenja iz opticaja novčanica osme serije švajcarskih franaka 30. aprila 2021. godine, banke u Republici Srbiji mogu, ali nisu u obavezi da vrše zamenu/otkup istih, dok ovlašćeni menjači u Republici Srbiji mogu, ali nisu u obavezi da vrše otkup istih, a u slučaju da to čine, samostalno određuju uslove zamene/otkupa.

Preporučuje se građanima da polaganje na devizni račun, prodaju za dinare ili zamenu za devetu seriju novčanica švajcarskog franka obave što pre, ne čekajući krajnji rok a imajući u vidu da će bankama biti potrebno izvesno vreme za predaju novčanica osme serije Narodnoj banci Srbije, što znači da će i banke i ovlašćeni menjači prestati da primaju ove novčanice i pre 31. maja 2021. godine o čemu će samostalno odlučivati.

Nakon povlačenja iz opticaja, novčanice osme serije švajcarskog franka, kao i ranije povučene novčanice šeste serije, biće moguće zameniti bez vremenskog ograničenja na šalterima Nacionalne banke Švajcarske u Bernu i Cirihu, kao i u agencijama koje se nalaze u većim gradovima Švajcarske. Novčanice povučene iz opticaja mogu se poslati i poštom na adresu centralne banke Švajcarske, a iznos koji predstavlja ukupnu nominalnu vrednost novčanica podnetih za zamenu uplaćivaće se na račun podnosioca.

Za detaljne informacije, posetiti sajt Nacionalne banke Švajcarske https://www.snb.ch/en/iabout/cash

Teme