Osiguranje

MILENIJUM DZO – Dopunsko pokriće za COVID-19

Foto: Promo

Milenijum osiguranje obezbedilo je novi i jedinstven proizvod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja – dopunsko pokriće za COVID-19,  čime odgovara na potrebe postojećih, kao i novih korisnika ove vrste osiguranja. 

Građani koji već koriste ili se sada odluče za paket Smart dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Milenijuma, mogu ugovoriti dopunsko pokriće za COVID-19, kojim sebi obezbeđuju adekvatno testiranje, dijagnostiku i vanbolničko lečenje u širokoj mreži više od 200 privatnih zdravstvenih ustanova. 

Milenijum osiguranje ima različite pakete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koji korisnicima pružaju priliku za kvalitetnu brigu o zdravlju. Svim osiguranicima su dostupni ključni preventivni pregledi i  najbolje zdravstvene ustanove, kako ni zbog čega ne bi odlagali rešavanje zdravstvenih problema. Sada, uz dopunsko pokriće za COVID-19, ni ova infekcija neće biti prepreka za jednak pristup osiguranicima.  

Milenijum osiguranje je pri kreiranju osnovnih paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vodilo računa i o tome da troškovi paketa budu u skladu sa životnim standardom većine. Istovremeno, pri kreiranju dopunskih osiguravajućih pokrića, Milenijum osiguranje se pobrinulo da kroz dobrovoljno zdravstveno osiguranje, korisnici u skladu sa aktuelnom situacijom dobiju pokrića kao što je Dopunsko pokriće za vanbolničko lečenje COVID-19. 

Paketi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja kreirani su po meri porodica i pojedinaca, a ugovori o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju potpisuju se na period od 12 meseci. Svaki osiguranik dobija personalizovanu karticu. 

Za zakazivanje pregleda, bez čekanja i bilo kakvog odlaganja, sve što je potrebno jeste da osiguranici pozovu kontakt centar, kako bi im usluga bila pružena u nekoj od zdravstvenih ustanova koje čine Mrežu.

Kada osiguranici pozivom kontakt centra zakažu pregled u nekoj od tih ustanova, Milenijum osiguranje direktno uplaćuje cenu pregleda zdravstvenoj ustanovi po obavljenoj usluzi. Ukoliko, pak, osiguranik ode u neku ustanovu van ugovorene Mreže ili bez poziva kontakt centra, klijent tada plača na licu mesta, ali naknadno može da refundira troškove.

Teme