Foto: NIS
Energija Info

NIS značajno unapredio finansijske rezultate, neto dobit u prvom kvartalu 1,5 milijardi dinara

Poslovanje NIS grupe u prvom tromesečju 2021. godine odvijalo se pod snažnim uticajem okolnosti nastalih usled pandemije COVID-19. Bez obzira na to, NIS je višestruko unapredio finansijske rezultate u odnosu na prvi kvartal prošle godine, brinući istovremeno o zdravlјu zaposlenih, saradnika i potrošača. Bolјim rezultatima NIS-a doprinele su mere za unapređenje operativne efikasnosti i finansijska disciplina na svim nivoima NIS grupe, kao i rast cena nafte i blagi oporavak potražnje za naftnim derivatima kada je reč o makroekonomskim parametrima. Prosečna cena nafte Brent u ovom periodu bila je 60,9 dolara za barel, što je 21 odsto više nego u prvom kvartalu 2020. godine.

Neto dobit NIS-a za period januar-mart iznosi 1,5 milijardi dinara što je 2,4 puta više od rezultata ostvarenog u prvom tromesečju 2020. godine kada je zabeležen gubitak od 1,1 milijarde dinara. Pokazatelј EBITDA (profit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) je na nivou od 9,4 milijarde dinara, što je 81 odsto više nego u uporednom periodu. U prvom tromesečju tekuće godine NIS je nastavio sa realizacijom kapitalnih projekata i u dalјi razvoj uložio 4,1 milijardu dinara. Obračunate obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda iznose 44,6 milijardi dinara, odnosno 12 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Razvoj maloprodajne mreže

Kada je reč o operativnim pokazatelјima, ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosi 292 hilјade uslovnih tona nafte i gasa. Istovremeno, NIS je sa uspehom realizovao 2D seizmička ispitivanja na više od 130 kilometara u reonu sela Obudovac, opština Šamac, i time nastavio razvoj projekta na prostoru Republike Srpske. U Rafineriji nafte Pančevo u prvom kvartalu 2021. godine prerađeno je 752 hilјade tona sirove nafte i poluproizvoda. U martu je sa uspehom realizovan planski zastoj u Rafineriji tokom kog su realizovani i projekti investicionog održavanja koji će doprineti efikasnosti i pouzdanosti proizvodnih procesa. Takođe je započeta i treća faza modernizacije Rafinerije u Pančevu koja obuhvata rekonstrukciju postrojenja za fluidni katalički kreking (FCC) i izgradnju novog postrojenja ETBE (Etil terc-butil etar). Ukupan obim prometa u prvom kvartalu tekuće godine bio je 782 hilјade tona. I u ovom periodu NIS je nastavio razvoj maloprodajne mreže i započeo izgradnju benzinske stanice „Sokolići“, prvog takvog objekta na autoputu „Miloš Veliki“.

Istovremeno je unapređena bezbednost radnih procesa, jer je indikator povreda sa izgublјenim danima (pokazatelј LTIF) smanjen 26 odsto u odnosu na period januar-mart 2020. godine.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, izjavio je:

„Rezultati ostvareni u prvom kvartalu 2021. godine pokazali su ispravnost poslovnog modela NIS-a u uslovima krize i našu istrajnost da se na najbolјi način suočimo sa negativnim trendovima. Međutim, svesni smo da kriza još nije prošla i da su brojni izazovi i dalјe pred nama. Zbog toga ćemo u nastavku godine ostati posvećeni sistemskom pobolјšanju efikasnosti na svim polјima, finansijskoj disciplini i završetku kapitalnih projekata koji će jačati našu konkurentnost“.

Teme