Osiguranje

Akcija SAVA OSIGURANJA „SRCE ZA SVET“

Sava osiguranje je danas, 13. maja 2021. godine, uz podršku JKP „Zelenila-Beograd“ realizovalo akciju pod nazivom „Srce za svet“, odnosno izvodilo je radove na uređenju osam cvetnih baštica koje se nalaze uz centralnu stazu koja vodi do Muzeja savremene umetnosti u parku Ušće. 

Tradicionalno, Sava osiguranje svakog proleća obeležava Dan Osiguravajuće grupe SAVA sprovodeći akciju iz segmenta društveno-odgovornog poslovanja. U skladu sa održivom orijentacijom Grupaciie od ove godine to više neće biti samo dan, već inicijativa svih zaposlenih da sa svojim postupcima budu odgovorni prema ljudima i životnoj sredini. Zbog toga, Dan Osiguravajuće grupe SAVA postaje inicijativa »Srce za svet«.

Pošto su još uvek određene epidemiološle mere na snazi, odlučeno je da se ove godine organizuje akcija na otvorenom i da se doprinese da grad Beograd izgleda uređenije i lepše. Zajedno sa kolegama JKP „Zelenila-Beograd“ volonteri – zaposleni iz Sava osiguranja, u parku Ušće, očistili su cvetne žardinjere od korova i okopali sadnice cveća. 

Pored toga, u toku akcije zaposleni Sava osiguranja saznali su gde završava biološki otpad koji nastaje prilikom uređivanja parkova, travnjaka i dr. Tokom izvođenja radova na održavanju zelenih površina stvara se velika količina raznovrsnog biološkog otpada. “Zelenilo” se, u skladu sa tehničkim mogućnostima, trudi da sve što je biljnog porekla i sve što je razgradivo preradi u korisne produkte i koristi u daljoj proizvodnji i radu.

Teme