Banke

NLB KomBank Organic konkurs Pet miliona za najbolje projekte u organskoj proizvodnji i prerade hrane, prijave do 31. avgusta

Komercijalna banka i NLB Banka Beograd, članice NLB Grupe, zajedno su pokrenule deseti jubilarni konkurs namenjen organski proizvođačima. Ovoga puta, povodom jubileja konkursa, ove dve banke će nagraditi čak deset projekata iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane, novčanim nagradama u ukupnom iznosu od pet miliona dinara.  

Ko može da učestvuje i rok

Konkurs je otvoren od 13. maja do 31. avgusta, a kao i do sada, pravo učešća imaju individualni poljoprivredni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom koji su sertifikovani ili u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju, uključujući i proizvođače koji poseduju grupni sertifikat, odnosno ugovor sa organizatorom proizvodnje.

Kako se dostavljaju projekti

Projekti se  dostavljaju elektronskim putem na e-mail adrese: organic@nlb.rs i organic@kombank.com ili poštom na adrese: NLB Banka  a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd i Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000  Beograd, sa naznakom „Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane“. 

Komercijalna banka i NLB Banka Beograd će nagraditi deset autora projekata, koje stručna komisija u sastavu: prof. dr  Snežana Oljača, prof. dr Vladan Bogdanović i predstavnici obe banke, oceni kao najbolje, jednakim novčanim nagradama u iznosu od po 500 hiljada dinara.  

Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke

„Veliko mi je zadovoljstvo što, nakon ulaska Komercijalne banke u NLB Porodicu, imamo priliku da učestvujemo u ovako  značajnom projektu, kakav je NLB KomBank Organic konkurs i to u ovoj desetoj, jubilarnoj godini! Održivost je jedna od  najznačajnijih tema kojom se NLB Grupa bavi, a verujem da je organska proizvodnja jedan od najboljih primera kako može da se radi i stvara, a da se pri tom sačuvaju resursi, koje nam je ova naša lepa zemlja stavila na raspolaganje. Organski  proizvođači ulažu svoj maksimum da zemljište sačuvaju za buduće generacije, istovremeno štiteći zdravlje svojih korisnika i  čitav ekosistem u područjima u kojima rade. Ponosan sam što imamo priliku da ih u tom važnom poslu podržimo i ove, desete, jubilarne godine i pozivam ih da iskoriste ovu jedinstvenu priliku da se prijave“, rekao je Vlastimir Vuković,  predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke povodom pokretanja NLB KomBank Organic konkursa.  

„Pre jedne decenije, kada je organska proizvodnja u Srbiji bila tek u začetku, a o njoj govorila tek mala grupa entuzijasta,  NLB Banka je prepoznala njen značaj i donela odluku da podrži njen razvoj. Od tada, broj organskih proizvođača je  višestruko povećan, kao i površina pod organskom proizvodnjom, iako još daleko ispod željenog udela u ukupnom  obradivom zemljištu. Važno je pomenuti mnogostruko povećanje izvoza organskih proizvoda, što potvrđuje da je organska  poljoprivreda značajna i sa ekonomskog aspekta. Sa ogromnim zadovoljstvom ističem da je tokom prethodnih devet ciklusa  na našem konkursu učestvovao 501 projekat, a 27 gazdinstava dobilo nagrade. Izuzetno me raduje poverenje koje nam  proizvođači ukazuju iz godine u godinu, kao i to što ćemo zajedno sa Komercijalnom bankom ove godine nagraditi čak deset  proizvođača povodom jubileja konkursa”, dodao je Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd.  

Na ovom konkursu, od 2012. godine, učestvovao je ukupno 501 projekat.  

Teme