Sa polja Fruške gore Foto: Danijela Nišavić
Berza

IZVEŠTAJ SA PRODUKTNE BERZE od 10. do 16. maja SOJA zabeležila najvišu cenu ikad postignutu, trend rasta cene KUKURUZA, za godinu dana rast 72,78%

Na domaćem tržištu cene primarnih poljoprivrednih proizvoda su zadržale visok cenovni nivo. Soja je zabeležila najvišu cenu ikada postignutu, dok je kukuruz ponovio istu cenu iz marta 2012. godine.  Na Produktnoj berzi registrovan je prvi terminski ugovor uljane repice roda 2021. godine. Možemo konstatovati da je prethodni period bio veoma turbulentan sa aspekta cenovnih dešavanja, što podrazumeva da smo imali velikih cenovnih oscilacija koje su bile praćenje na dnevnom nivou, a koje su bile neočekivane. Svedoci smo koliko je tržište postalo nepredvidivo. Ukupan promet je iznosio  2.800 tona robe (-47,93%), čija je finansijska vrednost iznosila 120.114.000,00 dinara (-32,42%).

Kukuruzom se početkom nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 27,00 do 27,30 din/kg bez PDV-a (od 29,70 do 30,03 din/kg sa PDV-om), uz tendenciju rasta. Cene ove žitarice krajem nedelje su slabile u očekivanju novog rekorda, posle objavljenog izveštaja od strane USDA. Cene u Čikagu precrtavaju kretanje na više koje je bilo od početka maja, i za stari i za novi rod. Za godinu dana cena kukuruza je porasla za 72,78%. U odnosu na prethodnu nedelju zabeležen je rast od 1,47%. Ponderisana cena je iznosila 27,21 din/kg bez PDV-a.

Zbog snižavanja cena kukuruza, cene pšenice su takođe u padu. Berzanski ugovor je zaključen po jedinstvenoj ceni od 23,60 din/kg bez PDV-a (25,96 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Žetva novog roda se približava, a terminska tražnja je bila u cenovnom rasponu od 21,00 do 21,50 din/kg bez PDV-a.

Ugovori za sojino zrno su zaključivani po ceni od 85,50 din/kg bez PDV-a (94,05 din/kg sa PDV-om). Kraj nedelje donosi veću ponudu u odnosu na tražnju. Ova uljarica nakon kontinuiranog rasta od početka žetve, beleži smirivanje cene čije oscilacije više nisu praćene na dnevnom nivou. Za godinu dana cena  je porasla za 103,57%, a u odnosu na prethodnu nedelju zabeležen je rast od 1,79%. Terminska tražnja novog roda je bila po ceni od 505€/t na paritetu FCA Vojvodina. Međutim, ponuda nije adekvatno odreagovala na tražnju.

Protekle nedelje na tržištu je najzanimljivije bilo kretanje cena roda 2021. godine. Uljana repica je ove godine u maju dostigla istorijski maksimum. Prvi terminski ugovor na paritetu FCA je zaključen po ceni od 502€/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS, sa isporukom robe u žetvi.

Suncokretovom sačmom sa 33% proteina trgovano je po ceni od 38,00 din/kg PDV-a (45,60 din/kg sa PDV-om). Krajem nedelje tražnja na višem cenovnom nivou nije rezultirala zaključenjem berzanskog ugovora.

Teme