Društveno odgovorno poslovanje

VIRTUS nagrada za filantropiju za najinovativniji projekat DELTA HOLDINGU za „Naše selo“

Virtus nagrada za filantropiju, u kategoriji najinovativniji projekat, dodeljena je Delta Holdingu za projekat Naše selo.

Nagradu Virtus dodeljuje Trag fondacija, počev od 2007. godine, sa ciljem da se prepoznaju kompanije i građani koji svojim filantropskim aktivnostima strateški i dugoročno doprinose razvoju zajednice, a pod sloganom – Da dobro ne ostane skriveno.

Projekat Naše selo je autorsko delo Delta Holdinga, osmišljeno i realizovano u samoj kompaniji, uz podršku partnera koji su se projektu priključili. Projektom su odabrana dva sela u Zaječarskom okrugu, u kojima je pokrenuta modernizacija poljoprivrede, edukacija stanovništva za modernu poljoprivrednu proizvodnju, kao i javni i kulturni život.

Sela Mala Jasikova i Dubočane u okolini Zaječara u projektu su od 2018. godine, a Delta Holding planira da Naše selo ove godine proširi na nova naselja u nekom od drugih regiona Srbije.

Teme