Kako da...

Šta sve UTIČE na CENU poljoprivrednog zemljišta

Foto: Pixabay.com

Veliki dijapazon cena poljoprivrednog zemljišta po regijama u Srbiji je uslovljen faktorima koji utiču na cenu poljoprivrednog zemljišta. Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju pri Privrednoj komori Srbije navodi šta sve utiče na cenu.

Iako je poljoprivredno zemljište dobro od opšteg interesa, ono je u Srbiji u slobodnom prometu (osim prava preče kupovine), pa tržište utiče na cenu poljoprivrednog zemljišta. Na cenu utiče pre svega odnos ponude i tražnje (a tražnja u pojedinim regijama je mnogo veća od ponude, pa je cena poljoprivrednog zemljišta u tim regijama raste (u poslednjih dvadesetak godina skoro konstantno)).

Najznačajniji faktori koji utiču na cenu poljoprivrednog zemljišta su: 

  • lokacija gde se nalazi poljoprivredno zemljište (pa tako imamo poljoprivredno zemljište koje je lošijeg kvaliteta, ali je blizu nekog velikog grada ili nekog infrastrukturnog objekta sa visokom cenom), 
  • kvalitet poljoprivrednog zemljišta
  • veličine i oblika parcele/a (u najvećem broju slučajeva (a to važi pre svega za nove investitore koji žele da kupe veću površinu, pa je generalno skuplje poljoprivredno zemljište površine 20-50 hektara nego male parcele (osim nekoliko izuzetaka, gde poljoprivrednici koji imaju svoje zemljište žele da kupe susednu parcelu (primer iz okoline Leskovca gde je poljoprivredno zemljište površine 1 ha plaćeno 100.000 evra. Ali svakako cena poljoprivrednog zemljišta se smanjuje ako ponudite 1.000 ha ili 5.000 ha ili 10. 000 ha, jer je konkurencija mnogo manja (nemate mnogo ljudi koji mogu da kupe ovako velike površine),
  • infrastruktura (putevi, električna energija, navodnjavanje, odvodnjavanje i sl.), 
  • demografska situacija (u istočnoj Srbiji ili u brdsko-planinskim delovima Srbije gde je naseljenost veoma retka, cena poljoprivrednog zemljišta je niska (mada u dobrom delu ovo nije jedini faktor koji utiče na cenu).

Teme