Lov i ribolov

VANREDNA KONTROLA GORNJEG PODUNAVLJA Zaplenjeno 1.850 metara ribarskih mreža

U sklopu vanrednih akcija kontrole ribarskih područja ribočuvarske službe JP Vojvodinašume „Sava-Dunav-Studva 2021” realizovana je vanredna kontrola Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ na ribolovnim vodama čiji je JP Vojvodinašume upravljač. Ovo Ribarsko područje obuhvata levu obalu reke Dunav u ukupnoj dužini od 67 kilometara, od mesta Bogojevo (1.367 km) do granice sa Mađarskom (1.433 km), kao i veći broj bara, močvara, ritova, kanala i drugih vodenih površina, koje su značajne kao netaknuto stanište za mrest bogate faune riba, njenu zaštitu i održivo korišćenje. Vanredna kontrola je pokrenuta u cilju sprečavanja krivolova i zaštite ribljeg fonda, u izuzetno osetljivom periodu “doba mresta“ najznačajnijih ribljih vrsta u rekama Srbije.

Vanredna kontrola Ribarskog područja „Gornje Podunavlje“ realizovana je 14. i 15. 05. 2021. god. U akciji vanredne kontrole, kod privrednih ribara rigorozno je kontrolisana eventualna upotreba stajaćih mrežarskih alata i samolovnih alata, koji se ne smeju koristiti u periodu od 01. aprila do 31. maja. U nastavku akcije, fokus je bio na kontroli rekreativnih ribolovaca, kada su se ribočuvarima na vodi priključile i 3 pešačke patrole ribočuvarske službe JP Vojvodinašume. Kod rekreativnih ribolovca vršena je kontrola broja štapova koji se koristi za pecanje (do 3 štapa dozvoljeno), ulov ribe ispod Pravilnikom propisane dužine (za svaku vrstu plemenite ribe je propisana dužina) tzv. “ulov ispod mere““, količina dnevnog ulova (dnevna kvota je do 5 kg plemenite ribe) i naravno evidencija dnevnog ulova.

Po završetku akcije ”Sava-Dunav-Studva 2021“ predstavljeni su i operativni rezultati akcije u marini Apatin.


Zaplenjeni su sledeći alati:

  • 1.850 m ribarskih mreža
  • 20 bubnjeva
  • 54 komada ribarskih mreža
  • Izvršena je kontrola 37 rekreativnih ribolovaca
  • 2 podnete prijave
  • I svakako najznačajniji deo vanredne akcije ribočuvarske sluužbe JP Vojvodinašume – oslobađanje iz protivzakonito postavljenih mreža i vraćanje u vodu 9 velikih šaranskih „matica“ veličine preko 15 kg težine, čime je sigurno sprečena velika šteta na ribljem fondu RP “Gornje Podunavlje“.

U vanrednim kontrolama ribarskih područja kojima upravlja JP Vojvodinašume, učestvovala je skoro kompletna ribočuvarska služba, 21 ribočuvar sa 9 čamaca i 1 gliserom, uz korišćenje savremene opreme za noćno osmatranje i termovizijske kamere.

Teme