Banke

Crédit Agricole banka SUBVENCIONISANI dinarski krediti za poljoprivredu sa fiksnim kamatnim stopama

Crédit Agricole Srbija, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u dinarima sa fiksnim kamatnim stopama koje iznose samo 1% do 3% na godišnjem nivou. Krediti su namenjeni nabavci mehanizacije i opreme, kvalitetnih grla stoke, stočne hrane i investicionim ulaganjima u razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva.

Za povlašćene kategorije u koje spadaju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi farmeri – do 40 godina starosti i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kamatna stopa iznosi 1%, dok je za ulaganja u mehanizaciju od 1% do 3%.

Maksimalan iznos kredita za fizička lica i preduzetnike iznosi 6 miliona dinara, dok je za pravna lica taj iznos 18 miliona dinara.

Rokovi otplate, u zavisnosti od namene, kreću se od 3 do 5 godina, dok je naknada za otplatu kredita 1.5%.

Rok za podnošenje zahteva je 01. novembar 2021. godine, a s obzirom da je ukupan iznos sredstava ograničen, bankarski službenici Crédit Agrciole banke, specijalizovani za poljoprivredno bankarstvo, već sad su na raspolaganju klijentima za savetodavne usluge i detaljnije informacije o ovom programu.

Teme