Banke

NOVINA ZA PRIVREDNIKE Onlajn FAKTORING za pravna lica

Raiffeisen banka je uvela inovativnu uslugu na domaće bankarsko tržište, namenjenu segmentu privrede. Reč je o online platformi za faktoring poslove „Raiffeisen Online Factoring“, koja je odnedavno na raspolaganju klijentima Raiffeisen banke, kao i onima koji će to tek postati. 

Usluga faktoringa predstavlja koristan instrument za upravljanje tokovima gotovine, poboljšanje likvidnosti i naplatu potraživanja. Banka ovaj proizvod ima u ponudi dugi niz godina, a sada je otišla korak dalje kreiranjem online platforme na kojoj se na brz i jednostavan način mogu obaviti svi faktoring poslovi. Mogućnost online obavljanja i ovako kompleksnih bankarskih poslova posebno je korisna u periodu aktuelne pandemije, kada je važno da vlasnici kompanija i njihovi zaposleni sve poslove obave u što bezbednijem okruženju. Inače, online rešenje je kreirano u skladu sa potrebama našeg tržišta i u potpunosti prati zahteve naše privrede. 

Pored naplate potraživanja, online faktoring privrednicima omogućava: mogućnost brzog i jednostavnog načina finansiranja bez povećanja zaduženosti, praćenje naplate, administraciju otkupljenih faktura, smanjenje administrativnih troškova, plasman bez obezbeđenja, bolju konkurentsku poziciju, te još niz dodatnih prednosti koje su im dostupne odmah po zaključenju ugovora o ovoj usluzi.  

Celokupan proces faktoringa se odvija na platformi, uz online komunikaciju sa bankom i dobavljačima/kupcima, uz kompletan uvid u odobrene i raspoložive limite, zahteve za finansiranje, poslate fakture za plaćanje i njihove statuse, dostupne obračune i izveštaje, itd.

Uvođenjem platforme „Raiffeisen Online Factoring“, banka nastavlja trend digitalizacije svoje usluge, uz primenu najmodernijih tehnoloških rešenja u bankarstvu. U prilog inovativnosti platforme govori i činjenica da je banka među prvima u Raiffeisen grupaciji ponudila ovu uslugu svojim klijentima u segmentu privrede. Inače, rešenje je razvijeno u saradnji sa domaćim fintek startapom “Between” (www.between.rs), koji je 2018. pobedio u lokalnom “Elevator Lab” projektu Raiffeisen grupacije. Ova uspešna saradnja i inovacija za segment privrede, dodatna je potvrda važnosti sinergije bankarskog sektora sa fintek startapima. 

Teme