Banke

Solidni poslovni rezultati Addiko Banke u 2020.

Addiko Banka a.d. Beograd objavila je finansijski izveštaj za 2020. godinu u kojoj je ostvarila profit koji premašuje pola milijardi dinara, što je izuzetan poslovni rezultat imajući u vidu uticaj pandemiju virusa Covid-19 na domaće i svetsko tržište.

Razvijanje  digitalnog bankarstva pokazalo se kao opravdano u godini koju su obeležile tektonske promene u poslovanju i kontrakcije svetske ekonomije usled globalne pandemije. Prepoznata kao jedan od lidera digitalnog bankarstva, Addiko banka je u izazovnoj 2020. godini ponudila nova digitalna rešenja i usluge što je doprinelo pozitivnom bilansu. Poslovanje Addiko banke i lansiranje novih digitalnih proizvoda se vodilo neometano, čak i u vreme potpunog zatvaranja i vanrednog stanja, koje je od strane nadležnih organa sprovedeno brzo. mRačun je jedan od novih digitalnih proizvoda koji se posebno istakao, a koji omogućava svakome da otvori račun u Addiko banci, putem video autentifikacije, bez odlaska u ekspozituru. 

Građani su prepoznali prednosti koje pruža Addiko banka, o čemu svedoči podatak da je udeo digitalnih kanala u novim plasmanima bio preko 30%, kao i da je više od 90% transakcija obavljeno digitalnim putem. To je posebno važno imajući u vidu opštu bezbednost u godini tokom koje je socijalna distanca bila imperativ.

„Addiko banka je zadržala poverenje zaposlenih i klijenata u ključnom trenutku. Zahvaljujući širokoj paleti digitalnih proizvoda i usluga, omogućili smo svakom korisniku da bezbedno obavi sve bankarske poslove bez bojazni da će ugroziti svoje ili zdravlje drugih. Čast mi je što sam na čelu tima koji je brzo i efikasno reorganizovao poslovanje na početku pandemije tako da u svakom trenutku bude u službi klijenata, a posebno sam ponosan na zajedničke humanitarne akcije koje smo organizovali i tako dali skroman doprinos borbi protiv opakog virusa“, izjavio je Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora Addiko banke.

Ukupna aktiva na kraju 2020. godine iznosila je 101,4 milijardu RSD što je odraz povećanja od 6,7 milijardi RSD u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan iznos neto kredita i potraživanja od komitenata porastao je za nešto više od 4 milijarde RSD na 71,7 milijardi RSD u istom periodu. Na pozitivan rezultat poslovanja uticao je dobitak od kamata od 3,4 milijarde RSD uz dobitak od naknada i provizija koji je iznosio 1,2 milijardu RSD, a ostali prihodi su iznosi nešto više od pola milijarde RSD na kraju godine. Pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosio je solidnih je 26,40% na kraju 2020. godine.
Addiko banka će nastaviti da razvija svoju digitalnu ponudu, što dokazuje i lansiranje digitalnih proizvoda mŠtednja, mKredit  i WebKredit tokom prvih pet meseci 2021. godine, a dodatno će nastaviti i sa organizovanjem promotivnih akcija za kredite (Addiko Red Day) koji su se pokazali kao veoma popularni kod novih i postojećih klijenata. Direktan odnos sa klijentima, transparenta komunikacija uz brzo i lako korišćenje digitalnog bankarstva biće osnova za dalje poboljšanje rezultata i u ovoj godini.

Teme