Banke

Nikola Vuletić, novi predsednik Izvršnog odbora UNICREDIT BANKE SRBIJA

Nikola Vuletić

Upravni odbor UniCredit Bank Srbija a.d. odobrio je imenovanje Nikole Vuletića na poziciju novog predsednika Izvršnog odbora UniCredit Bank Srbija a.d. Nikola Vuletić će službeno preuzeti tu dužnost počev od 1. septembra 2021. godine.

Nikola Vuletić, direktor Sektora za upravljanje rizicima u UniCredit Bank Srbija,  preuzima funkciju od Feze Tan, koja je identifikovana naslednica na funkciji zamenice predsednika Izvršnog odbora UniCredit Bank Rumunija. U narednom periodu, ona će proći sve neophodne korake za njeno imenovanje od strane upravnih tela Banke, uključujući prethodno odobrenje od strane Nacionalne banke Rumunije.

Teodora Petkova, direktorka Istočne Evrope UniCredit Grupe, izjavila je:

„Uverena sam da će Nikola sa svojim osamnaestogodišnjim iskustvom u našoj Grupi, kako u oba biznis segmenta bankarskog poslovanja, tako i u oblasti rizika, potkrepljeno temeljnim poznavanjem lokalnog tržišta, nastaviti uspešno poslovanje naše banke u Srbiji. Njegovi prvi profesionalni počeci u našoj grupi, a zatim rast i razvoj tokom godina, još jedan su dokaz sposobnosti naše grupe da prepozna i gradi svoje interne talente, ohrabrujući ih pri tom da preuzmu vodeće pozicije. Želela bih da se zahvalim Fezi na odličnim rezultatima koje je postigla vodeći našu banku u Srbiji i sigurna sam da će nastaviti da se ističe u svom novom kapacitetu na još većem tržištu, kakvo je tržište Rumunije, dajući značajan doprinos UniCredit Bank Rumunije i podržavajući dalji razvoj banke.“

O Nikoli Vuletiću

Nikola Vuletić je imenovan za člana Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija ad 24. januara 2017. godine.

Svoju profesionalnu karijeru je započeo 2003. godine u Eksimbanci, na poziciji saradnika za poslove sa stanovništvom i malom privredom. Dalju karijeru je nadograđivao u okviru iste banke, na različitim pozicijama u okviru Sektora za poslovanje sa privredom.

Nakon spajanja Eksimbanke i UniCredit Banke, svoje profesionalno angažovanje nastavlja u Odeljenju za rad sa velikim i međunarodnim kompanijama. Sa pozicije šefa tima u ovom Odeljenju, krajem 2007. biva unapređen u direktora Odeljenja za poslovanje sa srednjim preduzećima. U martu 2009. godine imenovan je za direktora Direkcije za komercijalne poslove u okviru Sektora poslovanja sa stanovništvom i malom privredom, nakon čega, 1. avgusta 2012. godine preuzima funkciju direktora Sektora poslovanja sa stanovništvom i malom privredom. U julu 2017. godine prelazi na poziciju direktora Sektora za upravljanje rizicima.

Nikola Vuletić je završio Ekonomski fakultet, smer Međunarodni menadžment.

Teme