Info

STRATEGIJA pametne specijalizacije od 2020-2027 MEĐU prioritetima i HRANA ZA BUDUĆNOST

„U procesu transformacije srpskog društva u moderno društvo s privredom zasnovanom na znanju potrebno je podsticati izvrsnost naučnih rezultata javnog istraživačkog sektora, kao i razvoj inovacija u okviru privatnih inovativnih kompanija. Jednako je važno i omogućiti da se u našem obrazovnom sistemu steknu potrebna preduzetnička znanja i veštine i da se ona vrednuju na tržištu kroz inovativne proizvode i usluge koji su konkurentni na svetskom tržištu, a proizvedeni su u Srbiji“, izjavio je Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na predstavljanju paketa mera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije Republike Srbije.


Strategija za period 2020-2027 osvetljava pravce u kojima naša zemlja treba da se kreće kako bi kreirala efikasnu privredu, sposobnu da razvija i plasira vrhunske inovativne proizvode i usluge koji su konkurentni na globalnom tržištu, a kao prioritetne oblasti označava: Hranu za budućnost, Mašine i proizvodni procesi, IКT i Кreativne industrije.


Na događaju je, kao primer dobre prakse, predstavljena domaća kompanija Desing, kojoj je uvođenje novih tehnologija i inovacija omogućilo razvoj proizvoda za čitav svet, veću prodaju i izvoz.

„Naš moto je da budemo u društvu sebi ravnih, ili boljih od nas. To se postiže, pre svega, velikim ulaganjem u znanje“, rekao je Miodrag Tomić, direktor i vlasnik kompanije Desing, koja je od male porodične firme izrasla u izvoznika čiji su proizvodi od voća prisutni u 27 zemalja sveta.


Govoreći o uticaju Strategije na privredu, prof. dr Viktor Nedović, koorinator 4S procesa i direktor Projekta akceleracije i inovacija i podsticanja rasta preduzetništva (SAIGE) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, istakao je da njena uspešna realizacija može da pomogne u pronalaženju odgovora na očekivanu dubinu recesije i ponudi modele oporavka ekonomije u godinama koje dolaze, kroz „primenu dosadašnjih iskustava i inovativnih rešenja u cilju smanjenja gubitaka, prilagođavanja, i kvalitetnijeg rada u privatnom, akademskom, državnom i civilnom sektoru“. Prema njegovim rečima, Republika Srbija je primer dobre prakse u pogledu implementacije Strategije pametne specijalizacije.

Brojne mere


Akcioni plan sadrži 43 mere sa konkretnim aktivnostima za period realizacije od dve godine, a finansijska sredstva u iznosu od skoro 18 milijardi dinara su obezbeđena iz različitih izvora. Ekonomija zasnovana na znanju i inovacijama uprkos pandemiji nije iskusila veće zastoje, pa su brojne mere iz Akcionog plana uspešno realizovane i tokom ovog izazovnog perioda:
– Fond za inovacionu delatnost je, kroz inovacione vaučere u vrednosti od 60 miliona dinara, 72% predviđenih sredstava opredelio za projekte iz prioritetnih oblasti određenih Strategijom.
– Iz budžeta Srbije je opredeljeno 5,3 miliona evra za programe ranog razvoja i sufinansiranja inovacija, a od 35 već odabranih projekata, 34 su iz prioritetnih oblasti.
– USAID je, u koordinaciji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondom za inovacionu delatnost, dodelio sredstva u iznosu od 4 miliona dinara preduzećima koja će u saradnji sa IT sektorom unaprediti svoje poslovanje i dizajn proizvoda i pakovanja.
– Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je za 2020. i 2021. godinu opredelilo 20 miliona dinara za finansiranje 41 projekta za unapređenje i razvoj kurikuluma na visokoškolskim ustanovama sa fokusom na razvoj preduzetničkih veština i unapređenje saradnje sa privredom.

O važnosti podrške i podsticanja razvoja tehnološki naprednije proizvodnje i usluga zasnovanih na znanju, na događaju govorili su i predstavnici Svetske banke, Delegacije EU u Srbiji, kao i domaćih institucija koje rade na implementaciji Strategije pametne specijalizacije, poput Republičkog Sekreterijata za javne politike, SAIGE projekta pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Fonda za inovacionu delatnost.

Teme