Banke

Banka Poštanska štedionica uspešno završila proces pripajanja MTS banke

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd uspešno je izvršila proces pripajanja MTS banke a.d. Beograd zaključno sa današnjim danom. Time je finalizovan vrlo intenzivan i zahtevan proces formalno-pravnog, regulatornog i tehničkog usklađivanja rada obe banke.

Od danas, svi klijenti MTS banke mogu neometano da nastave da koriste sve proizvode i usluge koje su imali u toj banci, uz dodatne benefite koje će imati korišćenjem usluga Banke Poštanska štedionica. Završetkom ovog procesa nastala je jedinstvena banka koja će u narednom periodu umeti da u sinergijskom spoju iskoristi komparativne prednosti koje je svaka banka pojedinačno nosila sa sobom — Banka Poštanska štedionica najrazvijeniju mrežu ekspozitura širom naše zemlje i najveću klijentsku bazu, a MTS banka moderne digitalne servise. Na ovaj način, stvorena je jaka i stabilna državna finansijska institucija koja će biti u prilici da odgovori zahtevima i digitalno najzahtevnijih klijenata uz očuvanje svoje tradicionalne baze. Time banka sa jasno artikulisanim državnim interesom zaokružuje proces ove integracije na zadovoljstvo pre svega njenih sadašnjih i budućih klijenata, nadležnih državnih institucija i regulatora.

Teme