Info

BAT Konferencija posvećena digitalizaciji i transformaciji duvanske industrije INOVACIJE I RAZVOJ PROIZVODA NOVE GENERACIJE

Kompanija British American Tobacco (BAT) održala je online konferenciju posvećenu digitalizaciji i transformaciji duvanske industrije, sa naglaskom na dosadašnje rezultate održivog poslovanja i razvoja inovativnih proizvoda nove generacije. Učesnici konferencije poslali su poruke o značaju i rezultatima poslovanja kompanije BAT od dolaska na srpsko tržište, kao i doprinosu koji kompanija pruža zajednici u kojoj posluje, uz istovremeno ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u skladu sa korporativnom strategijom postizanja boljeg sutra (A Better Tommorrow). 

Događaj je podržala Privredna komora Srbije, a predsednik PKS Marko Čadež istakao je značaj uspešnog poslovanja kompanija kao što je BAT na ekonomski razvoj zemlje i uticaj duvanske industrije na rezultate srpske privrede kroz investicije, priliv sredstava od akciza i poreza u budžet i doprinos  spoljnotrgovinskoj razmeni.  “Komora sa BAT-om sarađuje u svim oblastima bitnim za olakšanje poslovanja i unapređenje privrednog ambijenta, uključujući i podršku primeni inovacija, digitalizaciji, transformaciji tržišta i tradicionalne industrije. U tome su nam, kao primer dobre prakse, dragocena  BAT-ova iskustva i aktivnosti ne samo u Srbiji, već i na  globalnom i regionalnom novou”, rekao je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. 

Na konferenciji je govorila i direktorka BAT-a za područje Jugoistočne Evrope Roberta Palazzetti, koja je podsetila da je danas primarni cilj i krilatica kompanije doprinos izgradnji boljeg sutra (A Better Tommorrow). „Fokus kompanije je smanjenje uticaja poslovanja na društvo i okolinu kroz tranziciju potrošača od tradicionalnih cigareta na proizvode nove generacije. To činimo najpre kroz pristup orijentisan na potrošače, nudeći odraslim pušačima širok izbor proizvoda smanjenog rizika. Pomenuta tranzicija se odvija veoma dobro i brzo. Naši inovativni proizvodi danas su prisutni na 50 tržišta, a njih je na kraju 2020. godine svakodnevno koristilo više od 13.5 miliona ljudi. Osim toga, čak 1.500 naučnika iz BAT-a radi na razvijanju i testiranju novih i postojećih proizvoda“, istakla je Palazzetti. 

U ime kompanije u Srbiji obratio se direktor BAT-a za Srbiju i Crnu Goru Milorad Krstikeski, koji se osvrnuo na rezultate kompanije u proteklih 17 godina poslovanja na srpskom tržištu, koji ne bi bili mogući bez visoko profesionalne radne snage i ljudi na svim pozicijama koji čine BAT. „Konferenciju smo organizovali u specifičnom periodu, kada se se čine znantni napori i ulažu sredstva u transformaciju duvanske industrije, kako u Srbiji, tako i u regionu. Ipak, u dosadašnjim uspesima kompanije najviše su doprineli svi zaposleni u BAT-u. Nakon dugogodišnjeg rada na različitim tržištima u okviru BAT-a, mogu slobodno da kažem da su ljudi u Srbiji posebni i da lično uživam u radu sa visoko profesionalnim kadrom. Posvećeni zaposleni predstavljaju ključ za budući rast, a Srbija je bogata upravo ovim potencijalom. Kontinuiranim ulaganjem u ljude, želimo da budemo spremni za budućnost i sve izazove koji su pred nama u vezi sa globalnom digitalizacijom“, dodao je Krstikeski. 

Na konferenciji je zaključeno da će BAT nastaviti sa ulaganjima u inovacije i potpunu transformaciju svog poslovanja, kao jednom od prioriteta. Pored razvoja novih i unapređenja postojećih proizvoda nove generacije, kompanija će ostati pouzdan partner srpskoj ekonomiji, u čemu će joj u znatnoj meri pomoći podrška Privredne komore Srbije i države, posebno transparentnim načinom definisanja regulatornog okvira, koji predstavnicima industrije omogućava da dugoročno planiraju svoje poslovne aktivnosti. 

Teme