Berza

IZVEŠTAJ SA PRODUKTNE BERZE od 5. do 9. jula Žetva pšenice se privodi kraju, pritisak na strani ponude

Foto: Delta Agrar

Proteklu nedelju na “Produktnoj berzi” karakterisao je rast obima prometa. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 6.213 tona robe (+123,97%), čija je finansijska vrednost iznosila 180.193.420,00 dinara (+110,68).

Iako se najveći količinski primat ukupnog prometa na robno-berzanskom tržištu odnosi na pšenicu novog roda, možemo konstatovati da se tržište još nije otvorilo u skladu sa potrebama tražnje. Žetva pšenice u Vojvodini se privodi kraju, što i dalje povećava pritisak na strani ponude. U zavisnosti od kvaliteta i brzine preuzimanja, berzanski ugovori su zaključeni u širokom cenovnom rasponu od 19,50 do 21,00 din/kg bez PDV-a (21,45 do 23,10 din/kg sa PDV-om). Ponderisana cena je iznosila 20,34 din/kg bez PDV-a (22,37 din/kg sa PDV-om).

Kukuruz je početkom nedelje imao rast, da bi krajem nedelje došlo do pada cene. Berzansko trgovanje počelo je sa cenom od 26,00 do 26,30 din/kg bez PDV-a (28,60 do 28,93 din/kg sa PDV-om), sa preuzimanjem robe tokom jula. Krajem nedelje, realizacija kukuruza sa klauzulom „gratis lager“ do 31. jula/10. avgusta bila je u veoma uskom cenovnom rasponu od 25,70 do 25,80 din/kg bez PDV-a (28,27 do28,38 din/kg sa PDV-om). Cena na domaćem tržištu je u osnovi pratila trendove svetskih kretanja. Ponderisana cena je iznosila 25,92 din/kg bez PDV-a (28,51 din/kg sa PDV-om). Bez obzira što je krajem nedelje zabeležen silazni trend, statistički posmatrano u odnosu na prethodnu nedelju cena ove žitarice je viša za 3,55%.

Na tržištu soje primetno je odsustvo tražnje, što se manifestovalo kroz jedan zaključen kupoprodajni ugovor u količini od 100 tona po ceni od 74,50 din/kg bez PDV-a (81,95 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, zabeležen je pad od 0,27%. Ono što najviše zabrinjava poljoprivredne proizvođače je trenutno stanje useva zbog nepovoljnih vremenskih prilika, tj. nedostatka padavina.

Stočni ječam od početka žetve konstantno je prisutan u trgovanju na berzanskom tržištu. Ugovori su zaključeni u cenovnom opsegu od 19,45 do 19,70 din/kg bez PDV-a.  Ponderisana cena je iznosila 19,62 din/kg bez PDV-a, što je pad od 0,93%. Možemo konstantovati da je ova žitarica zadržala stabilan cenovni nivo u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Uljana repica i dalje pokazuje volatilnost. Početkom nedelje cena je znatno slabila, da bi krajem nedelje ova uljarica imala uzlazni trend, koja je imala koristi od rasta cene kanole. Pretnja razočaravajućim rodom u Kanadi podržala je tržište za novi rod. Realizacija preko „Produktne berze“ se kretale na nivou cena od 512,00 €/t do 515,00 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.

Teme