Info

NALED – MESEC JAVNIH NABAVKI Svaki drugi građanin ne zna ništa o javnim nabavkama, ali bi više od 80 odsto pristalo da se nabavi manje vozila javnog prevoza, ako manje zagađuju životnu sredinu

Foto: NALED

Svaki drugi građanin Srbije priznaje da ne zna gotovo ništa o javnim nabavkama, ali bi više od 80% pristalo da se izgradi manje kilometara puteva, ukoliko bi bili kvalitetniji ili nabavi manje vozila javnog prevoza, ako manje zagađuju životnu sredinu. Da najniža cena ne treba da bude ključni kriterijum, već kvalitet izabranih proizvoda, radova i usluga smatra i četiri petine ponuđača. 

To je pokazalo istraživanje stavova o javnim nabavkama koje je sproveo NALED, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), čiji će rezultati biti predstavljeni tokom jula u okviru kampanje „Mesec javnih nabavki“. Kampanju pokreću NALED i udruženje „Ponuđači Srbije“ povodom godinu dana od primene novog Zakona i e-Portala za javne nabavke. Tokom kampanje, koju je podržala i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u okviru projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“, svi ponuđači, naručioci i stručna javnost pozvani su da putem sajta jpd.rs ukažu na probleme, izazove i moguća rešenja za transparentnije i fer postupke nabavki.

Svaki četvrti ponuđač nema poverenje da su postupci pošteni, a skoro polovina ne ispunjava uslove zbog čega ne čudi da većina nijednom nije učestvovala u nabavkama u protekle tri godine. Bolja kontrola, transparentnost i primena drugih kriterijuma osim cene, motivisali bi ih da se aktiviraju. S druge strane, naručioci kažu da kriterijum kvaliteta ne koriste češće, jer nemaju model na osnovu kojeg bi postavili nabavku, smatraju da su takve nabavke rizičnije ili ističu da nisu dovoljno obučeni da ih organizuju.

„Institucije i javna preduzeća na nabavke godišnje potroše više od 440,5 milijardi dinara i trebalo bi da novac poreskih obveznika troše na najkvalitetnije moguće proizvode i usluge, ali u čak 90% nabavki jedini kriterijum je cena. Cilj koji zagovaramo jeste i bolja kontrola sprovođenja ugovora, da li je naknadno menjana vrednost nabavke i da li su nabavljeni proizvodi ili izvedeni radovi u skladu sa ponuđenim. Krajnji cilj je jačanje poverenja u sistem i konkurencije u postupcima koja je kod nas jedna od najnižih u Evropi, sa samo 2,5 ponuđača po tenderu, odnosno čak 55% nabavki sa samo jednom ponudom. Želimo da do 2023. kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude bude zastupljen bar u 30% postupaka, a da prosečan broj ponuđača podignemo na 3,5“, kaže Ana Ilić, direktorka za dobru upravu u NALED-u.

Novim Zakonom o javnim nabavkama predviđeno je da se svi postupci od sredine prošle godine sprovode isključivo elektronski preko novog Portala javnih nabavki. Novim regulatornim okvirom zadovoljno je 62% ponuđača i čak 97% naručilaca, a većinom su zadovoljni i kvalitetom portala.

„Dve trećine ponuđača zna da se nabavke sada sprovode onlajn, a čak 90% smatra da je portal doprineo unapređenju efikasnosti javnih nabavki. Ipak, žele dalje unapređenje transparentnosti i pojednostavljenje procedura kako bi u većoj meri učestvovali u postupcima. U prvih šest meseci primene novog zakona, 70% tendera je obustavljeno, jer nije bilo ponuda. Pored izgradnje poverenja u sistem nabavki, kroz ovaj projekat želimo da radimo na daljim unapređenjima funkcionalnosti portala i da olakšamo učešće posebno malim i srednjim preduzećima“, ističe Jasmina Marković, predsednica udruženja „Ponuđači Srbije“.

Tokom Meseca javnih nabavki biće održani okrugli stolovi sa ponuđačima i naručiocima, kao i okrugli sto o tzv. zelenim nabavkama na kojima će biti detaljno predstavljeni rezultati istraživanja i inicijative za dalje jačanje kapaciteta svih učesnika u postupcima za primenu propisa, veće učešće ekoloških i socijalno-inkluzivnih nabavki, kao i unapređenje kontrole i zaštite prava ponuđača.

Kako je istakla Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu, NALED, cilj projekta je da se poveća prosečan broj ponuda do 2023. godina koje sada iznose 2,5 ponuđača po tenderu na 3,5.

„Cilj nam je da i primena drugih kriterijuma osim cene bude zastupljena u bar 30 odsto postupka“, naglasila je Jelena Bojović.

Teme