Podsticaji

KONKURS za PODSTICAJNA SREDSTVA za nabavku nove opreme i mehanizacije, priplodna grla, sadni materijal u SVRLJIGU, prijave do 15. avgusta

U saradnji sa lokalnom samoupravom Svrljig i Fondacijom Ana i Vlade Divac, a uz tehničku podršku USAID Programa za konkurentnu privredu, Regionalna razvojna agencija Jug raspisuje konkurs podrške poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom i preradom hrane. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 1.500.000,00 dinara. Na konkurs mogu da konkurišu registrovana poljoprivredna gazdinstva i to za posticaje za nabavku:

  • Nove opreme i mehanizacije
  • Кvalitetnih umatičenih priplodnih grla
  • Sertifikovanog sadnog materijala
    Rok za prijavu na konkurs je od 15. jula do 15. avgusta 2021. godine. Prijave koje pristignu nakon utvrđenog roka neće biti prihvaćene.
    Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli lokalne samouprave i RRA Jug, kao i na internet stranici Fondacije Ana i Vlade Divac OVDE.

Teme