Ekologija

DO 31. jula podnošenje prijave za EKO TAKSU

Foto: Pixabay.com

Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, plaćanje eko takse postalo je obavezno za sva pravna lica, preduzetnike i udruženja. Ova Uredba počela je da se primenjuje 7. decembra 2019. godine, a rok za podnošenje prijave je 31. jul za svaku godinu za koju se podnosi prijava.

„U pitanju je naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine koju naplaćuju jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi obveznik. Regulisana je Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara i nije u nadležnosti Ministarstva zaštite životne sredine“, objašnjavaju iz ovog Ministarstva.

Prijavu za eko taksu ne podnose korisnici budžetskih sredstava, stambene zgrade, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, crkve i verske zajednice, kao ni lica koja ostvaruju prihode od delatnosti koje nisu razvrstane u Uredbi o uticaju na životnu sredinu. Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, se plaća u zavisnosti od veličine preduzeća i stepena uticaja na životnu sredinu i kreće se od 5.000 do dva miliona dinara.

Za podnošenje prijave potrebno je da se popuni Obrazac 1, koji može da se podnese i onlajn, putem portala Lokalne poreske administracije (LPA) do 31. jula. Ukoliko se ne podnosi online prijava, na obrascu je potrebno uneti podatke pravnog lica ili preduzetnika, a zatim označiti stepen negativnog uticaja na životnu sredinu prema klasifikaciji navedenoj u Prilogu Uredbe, i označiti veličinu pravnog lica prema propisima koje uređuje Zakon o računovodstvu.

Tagovi

Teme