Prehrambena industrija

Osim deklaracije šta još garantuje kvalitet i bezbednost mlečnih proizvoda

Benefiti mlečnih proizvoda svima nama poznati su još od kako smo bili deca, od bogatog sadržaja kalcijuma, minerala i vitamina do drugih ključnih nutritivnih vrednosti koje nam pomažu u pravilnom razvoju kostiju i izgradnji koštane mase. Iz tog razloga, mnoge kompanije prepoznale su efikasnost ovog proizvoda i plasirale svoje brendove na tržište u nadi da će baš njihov, biti prepoznat od strane potrošača. Međutim, sa druge strane to stavlja potrošača u nezgodnu poziciju jer izbor ovih proizvoda nastavlja da raste što kupca stavlja u položaj da ne zna kojoj strani da pokloni svoje poverenje. Kako bi potrošači bili sigurni da konzumiraju mleko proverenog kvaliteta i sa očuvanim visokim sadržajem vrednih nutrijenata, potrebno je da se pogledaju parametri koji se ne nalaze na deklaracijama. Postavlja se pitanje o kojim parametrima odnosno faktorima je reč? 

Duga tradicija poslovanja i inovativne metode proizvodnje su jedan od načina koji kupcu ukazuju da je kvalitet zagarantovan, a ukoliko na to dodamo i ostale važne informacije poput toga da li je proizvod domaćeg porekla, odnos cene i kvaliteta i da li ambalaža čuva svežinu i vitamine u mleku, dolazimo do zaključka da mali broj kompanija može kupcima sve ovo da garantuje. 

Jedan od dobrih primera na tržištu Srbije jeste kompanija Imlek koja  sarađuje sa više od 4.000 domaćih farmera, zahvaljujući čemu je dobila žig Čuvarkuća od strane Privredne komore Srbije, koji potvrđuje kvalitet i domaće poreklo proizvoda. Imlek je regionalni lider na tržištu mleka i mlečnih proizvoda, kompanija koja konstantno ulaže svoje resurse u razvoj porodičnih farmi i koja godinama daje novčane pozajmice bez kamate i ustupa na korišćenje poljoprivrednu mehanizaciju farmerima. Kada je reč o otkupnoj ceni mleka  ona se formira na osnovu kvaliteta sirovine, ovaj podatak je prilično značajan jer se ovim putem, na tržištu postavljaju visoki standardi kvaliteta proizvoda. Kompanija pored pomenutog, sprovodi i striktnu internu kontrolu kvaliteta po preuzimanju sirovine od farmera, prijema u mlekaru pa sve do finalne faze proizvoda. Podatak da se više desetina hiljada različitih analiza mleka i gotovih proizvoda godišnje nasumično ispita u samoj kompaniji, sa ciljem da se ispune najviši kriterijumi bezbednosti hrane, ukazuje na to koliko Imlek brine o bezbednosti i kontroli svojih proizvoda. I tu nije kraj jer pored interne, sprovodi se i eksterna kontrola koju vrše veterinarska inspekcija i nezavisne laboratorije za ispitivanje kvaliteta.

Kao dodatni vid potvrde da se radi o kvalitetnim proizvodima, Imlek koristi inovativnu i najbezbedniju ambalažu koja postoji na našem tržištu i koja je u skladu sa svim svetskim standardima. Svaki segment poslovanja detaljno je isplaniran, a kao dokaz ovome govori činjenica da se i u transportu poklanja velika pažnja – on se odvija u kompletno zatvorenom hladnom lancu koji je presudan za očuvanje kvaliteta i svežine mleka.

Svoje poslovanje na tržištu Srbije Imlek uspešno sprovodi već više od 60 godina, a stručni kadrovi i savremena tehnologija kao i nagrade i priznanja za kvalitet su dokazi koji ukazuju da je ova kompanija sa velikim pravom lider na tržištu, kako u Srbiji, tako i u regionu.  

Kada je u pitanju zdravlje naše porodice nema kompromisa, a Imlek nam garantuje sigurnost da njihovi brendovi jesu najvišeg kvaliteta i da konzumiranjem nekog od proizvoda iz njihovog bogatog asortimana, unosimo potrebne nutritivne vrednosti za pravilan razvoj i normalno funkcionisanje organizma.

Teme