Organska poljoprivreda

Kurs ogranskog liderstva, prijava do 22. avgusta

Foto: Organela

Otvoren je poziv za prijavu za The Organic Leadership Course u Srbiji (kurs organskog liderstva – OLC – Srbija) do 22. avgusta 2021. Kurs je namenjen učesnicima u organskom sektoru ali i pojedinicima koji u organskoj proizvodnji vide način da se obezbedi održivi razvoj sistema za proizvodnju hrane, doprinese razvoju ruralnih područja, ali i očuvaju prirodni resursi.

Učesnici će tokom trajanja kursa imati priliku da steknu veštine i nauče više o temaма koje će im biti značajne i potrebne u njihovom daljem radu. Tako da će pored znanja iz organske proizvodnje, imati i predavanja na teme marketinga i veština komunikacije, javnog zastupanja, političkog dijaloga,  inovacija, umrežavanja.

Cilj programa je da se zajedničkim snagama učesnika u sektoru doprinese razvoju organskog sektora na svim nivoima. Sve profesije i delatnosti su dobrodošle da se prijave jer nam je cilj isti – da se razvijamo zdravo i da živimo u zdravijoj sredini. Iz tog razloga pozivamo sve zainteresovane da iskoriste ovu priliku i priključe se zajedničkom cilju razvitka organske proizvodnje u Srbiji.
Program kursa obuhvata dva treninga u Srbiji (lokacija će se znati uskoro), i više virtualnih (“onlajn”) sesija.

Prvi trening će trajati sedam, a drugi pet dana. U međuvremenu će se održavati onlajn stručni vebinari. Pored treninga, učesnici će raditi na svojim projektima, kojima će prepoznati mogućnosti i potrebe lokalne zajednice za održivi razvoj.

Prvi trening 27. oktobar – 3. novembar 2021. Drugi trening jre predviđen na leto 2022.

Projekat pokriva troškove kursa kao i smeštaj. Putne troškove do mesta održavanja i nazad, pokrivaju sami učesnici. Program predavanja kao i mesto održavanje će biti dostavljeni do kraja avgusta.

Rok za prijavu je: nedelja, 22. avgust 2021. u 24:00 sata po srednjoevropskom letnjem vremenu (CEST)

Detaljnije o kursu na srpskom jeziku možete pogledati ovde: OLC Srbija – program. Prijava za kurs na srpskom jeziku se nalazi na sledećem linku:OLC Srbija – prijava.

Teme