Berza

IZVEŠTAJ SA PRODUKTNE BERZE od 2. do 6. avgusta RAST cene pšenice, kukuruz i soja bez cenovnih oscilacija

Sa polja Fruške gore Foto: Danijela Nišavić

Nedelju na novosadskoj „Produktnoj berzi“ obeležio je rast cene pšenice, dok za kukuruz i soju možemo reći da nije bilo velikih cenovnih oscilacija. Ukupan promet je iznosio 2.700 tona, dok je finansijska vrednost iznosila 73.601.000,00 dinara. Statistički posmatrano, količinski obim prometa je veći za 43,24%, dok je finansijski promet veći za 19,18%.

Povećano interesovanje kupaca za pšenicom bilo je primetno već na početku nedelje, što je pomeralo cenu u pozitivnom smeru. Pšenica boljeg kvaliteta, sa minimalnim proteinom od 13%, je trgovana po maksimalnoj ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a, dok pšenica sa lošijm parametrima realizovana u cenovnom rasponu od 21,00 o 21,20 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila  21,70 din/kg bez PDV-a (23,86 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 7,45% u odnosu na predhodnu sedmicu. U svetu, u SAD i Kanadi jara pšenica je podbacila zbog suše. Iz Rusije takođe stižu vesti da je prinos jare pšenice lošiji u odnosu na prethodnu godinu.

Za razliku od pšenice, kukuruz je imao silazni cenovni trend. Ugovori za kukuruz su zaključivani u cenovnom opsegu od 24,50 do 24,80 din/kg bez PDV-a. Potražnja tokom nedelje je bila slabija u odnosu na ponudu što je rezultiralo blagim padom cena. Ponderisana cena je iznosila  24,55 din/kg bez PDV-a (27,00 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 1,81% u u odnosu na prethodni posmatrani period.

Za tržište soje možemo reći da je bilo mirno, cenovne oscilacije su bile minimalne. Kupci su bili na prošlonedeljnim cenama dok su prodavci bili suzdržani. Soja je trgovana po jedinstvenoj ceni od 70,50 din/kg bez PDV-a (77,55 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja ponderisanu cenu +0,71%.

Teme