Banke

Agencija „Fitch Ratings“ potvrila investicioni „BBB-„ rejting za Sberbank Europe

Sonja Sarközi, predsednica Izvršnog odbora Sberbank Europe

Međunarodna agencija za ocenu kreditnog rejtinga „Fitch Ratings“ potvrdila je svoju ocenu dugoročnog rejtinga Sberbank Europe (Long Term Issuer Rating) na nivou “BBB-“, sa stabilnim izgledima. Istovremeno, samostalni rejting održivosti Banke (Viability Rating), takođe je potvrđen na nivou “bb-“.

U obrazloženju ovakve ocene, predstavnici agencije „Fitch Ratings“ su istakli da je Sberbank Europe, uprkos ekonomskoj recesiji u 2020. godini, uspela da zadrži odličnu fleksibilnost u svom poslovanju i da očuva kvalitet aktive na izuzetno visokom nivou. Po oceni „Fitch Ratings“, Sberbank Europe je uspela da smanji rizik koncentracije, kao i da tokom cele 2020. godine nastavi sa likvidnim poslovanjem uz adekvatne izvore finansiranja.

Komentarušići najnoviju ocenu agencije „Fitch Ratings“, predsednica Izvršnog odbora Sberbank Europe Sonja Sarkozi je istakla da takva ocena govori u prilog „kvaliteta kreditnog portfolija koji ima Sberbank Europe, ali i da potvrđuje da trenutni poslovni model Banke na pravi način osigurava dobru osnovu za uspešno poslovanje u narednom periodu“.

Teme