Info

POZIV privrednicima iz sektora metalske i elektro industrije da se do 3. septembra prijave za učešće u drugoj tematskoj nedelji pod nazivom „Svemir“

Foto: Pixabay.com

Povodom predstavljanja privrede na Svetskoj izložbi “Ekspo 2020 Dubai“, Privredna komora Srbije poziva privrednike iz sektora metalske i elektro industrije da se do 3. septembra prijave za učešće u drugoj tematskoj nedelji pod nazivom „Svemir“.

Privredna komora Srbije poziva kompanije metalskog i elektro sektora koje se bave svemirskim i avio tehnologijama, tehnologijama proizvodnje “mini” satelita (CubeSat), avio industrijom, inovacijama, kao i tehnološko-inovativne startapove i privredna društva koja se bave razvojem i istraživanjem u ovim oblastima, da se prijave za učešće na tematskoj nedelji 2 „Svemir“ (Space Week), od 17. do 23. oktobra,  u okviru Svetske izložbe “Expo 2020 Dubai”.

Predstavnici kompanija treba da popune priložene formulare, na engleskom jeziku, i dostave ih najkasnije do 3. septembra na mejl Udruženja za metalsku i elektro industriju PKS: metalska@pks.rs

U okviru organizovanog nastupa obezbeđene su povlastice za učesnike. 

Istraživanje svemira ubrzano dobija sve više na značaju i postaje jedna od najznačajnijih oblasti razvoja na globalnom tehnološkom nivou, a učešće srpskih kompanija na ovoj tematskoj sedmici pruža jedinstvenu priliku za ostvarivanje kontakta sa potencijalnim partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i ostalih zemalja učesnica.

„Srbija ima šta da pokaže u domenu naprednih tehnologija koje se koriste u svemirskim istraživanjima, avijaciji i srodnim delatnostima, imamo uspešne i inovativne kompanije koje će imati priliku da predstave svoje proizvodno- tehnološke programe u ovom sektoru, kao i relevantne istraživačke i naučne istitucije koje mogu da prezentuju svoje inovacije i pronađu potencijalne kooperante, dobavljače, saradnike i investitore iz različitih zemalja i kontinenata. Prisustvo relevantnih svetskih institucija i proizvođača u oblasti svemirskih tehnologija i avio industrije na Svetskoj izložbi predstavlja značajnu priliku  za naše kompanije i institucije da postanu vidljivije i uspostave saradnju sa velikim sistemima kao što su NASA, Evropska svemirska agencija (ESA), SPACE X, BOEING”, kaže Marko Selaković, šef kancelarije PKS u Dubaiju i B2B direktor „Ekspo 2020 Dubai“, izražavajući uverenje da će se srpske firme u ovoj oblasti proizvodnje uspešno predstaviti.

Informacije o izložbi: https://pks.rs/dubai-expo-2020 

Linkovi za prijavljivanje kompanija:

Upitnik za kompanije PKS Space Week Dubai.pdf

Upitnik za lica PKS Space Week Dubai.pdf

Air Serbia CARGO Space Week Dubai 2020.pdf

Prijavni list – Space Week Dubai Expo 2020.doc

Tokom trajanja „EKSPO 2020 Dubai“ biće održano devet tematskih nedelja:

Klima i biodiverzitet: 3 – 8. oktobar (klimatske promene, cirkularna ekonomija, regioni u riziku, očuvanje biodiverziteta, aletrnativna energija)

Svemir: 17 – 22. oktobar (istraživanje svemira, pravo u svemiru, satelitska tehnologij, avio industrija, delovi za avio industriju)

Urbani i ruralni razvoj: 1 – 5. novembar (pametni gradovi, pružanje usluga u gradovima, voda, električna energija, upravljanje otpadom, inkkluzivna i održiva infrastruktura, nekretnine, građevinska industrija) 

Znanje i edukacija: 13 – 17. decembar (budućnost obrazovanja, informativno obrazovanje, sistemi znanja, naučno-tehonolopški parkovi)

Putovanja i umrežavanje: 9 – 14. januar 2022. (digitalno povezivanje, e-uprava, pametna mobilnost, putovanje, turizam, trgovina i lanci snabdevanja, saobraćaj) 

Globalni ciljevi: 17 – 21. januar 2022. (žensko preduzetništvo, razvoj kompanija)

Zdravlje: 30. januar – 2. februar 2022. (medicinski turizam, kozmetika, spa)

Poljoprivreda i prehrana: 18 – 23. februar 2022. 

Voda: 21 – 25. mart 2022. (upravljanje vodnim resursima, vodni ekosistemi, pijaća voda, prečišćavanje otpadnih voda)

Teme