Inovacije

LG demonstrirao 6G DOSTIGNUĆE

Kompanija LG uspešno je demonstrirala prenos i prijem bežičnih 6G teraherc (THz) podataka na udaljenosti od preko 100 metara u spoljnom okruženju. Veliko dostignuće zabeleženo je 13. jula u saradnji sa najvećom evropskom laboratorijom za primenjena istraživanja, Fraunhofer-Gesellschaft, kada su podaci putovali između institita Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) i Berlinskog tehnološkog instituta u Nemačkoj.

Jedan od najvećih izazova u evoluciji bežične 6G THz tehnologije bila je potreba za pojačanjem snage za postizanje stabilnog signala na ultra širokopojasnim frekvencijama, s obzirom na to da 6G ima kratak domet i doživljava gubitak energije tokom prenosa i prijema između antena. Pojačivač snage koji se razvili LG, Fraunhofer Heinrich Hertz i Fraunhofer institut za primenjenu fiziku čvrstog tela bio je ključan kada je reč o uspehu najnovijeg testa.

Pojačivač snage je sposoban da generiše izlaz signala do 15 dBm u opsegu frekvencije između 155 i 175 gigaherca. LG je uspešno demonstrirao i adaptivne tehnologije oblikovanja snopa, koja menja smer signala u skladu sa promenama položaja kanala i prijemnika, vrši prebacivanje antene sa visokim pojačanjem, kombinuje izlazne signale više pojačivača i prenosi ih na određene antene.

Dolaskom globalne standardizacije najavljene za 2025. godinu i komercijalizacije koja sledi četiri godine nakon toga, 6G mreže će moći da podrže brže bežične prenose i komunikacije sa malim kašnjenjem i visokom pouzdanošću. Mreža G6 će biti ključna komponenta Ambijentalnog sveobuhvatnog interneta, nove tehnologije koja za cilj ima poboljšanje životnog i poslovnog okruženja, čineći ih osetljivijim, prilagodljivijim, nezavisnim i personalizovanim u odnosu na potrebe potrošača kroz prepoznavanje ljudskog iskustva i preferencija.

LG je vodeća kompanija kada je reč o obezbeđivanju 6G tehnologija i to pokazuje kroz brojne inicijative. U 2019. godini, LG je osnovao istraživački centar LG-KAIST 6G u saradnji sa Korejskim naprednim institutom za nauku i tehnologiju, najznačajnijim istraživačkim univerzitetom u zemlji. U toku ove godine, svoju saradnju su podigli na viši nivo partnerstvom sa globalnim proizvođačem bežične telekomunikacione opreme za testiranje i merenje, Keysight Technologies Inc. U junu je LG izabran za predsedavajućeg člana Aplikativne radne grupe za Next G alijansu, u okviru industrijske inicijative Alijanse za rešenja telekomunikacione industrije, sa ciljem unapređenja 6G tehnologije u Severnoj Americi tokom naredne decenije, a i duže.

„Uspeh ovog testa pokazuje da smo sve bliži uspešnoj primeni terahercne radio komunikacije u predstojećoj eri 6G“, izjavio je I.P. Park, predsednik i glavni tehnički direktor kompanije LG Electronics. Park je istakao da je uspešno partnerstvo sa lokalnim i globalnim istraživačkim institucijama i organizacijama bilo veoma značajno za unapređenje razvoja 6G tehnologije.

Tagovi

Teme