Zdravlje

Grad Beograd FINANSIRA vantelesnu oplodnju parovima sa jednim detetom

Foto: Pixabay.com

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je Grad Beograd raspisao javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za parove sa jednim detetom, prenosi eKapija.


„Grad Beograd je u 2021. godini za ove svrhe opredelio 30 miliona dinara. To znači da će 100 parova sa sekundarnim sterilitetom, koji već imaju jedno dete, a proteklo je najmanje četiri godine od ustanovljenog problema sa začećem, dobiti finansijsku pomoć Grada za postupak vantelesne oplodnje“, rekao je gradonačelnik Radojičić.

Uslovi za parove

Gradonačelnik je istakao da će se postupci BMPO za parove koji su ostvarili pravo na finansiranje obaviti u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koje imaju dozvolu Ministarstva zdravlja za obavljanje postupka BMPO.
„Cilj nam je da pomognemo parovima koji žele da prošire svoju porodicu a imaju problem sa začećem. Podrška porodici je jedan od strateških prioriteta Grada i siguran sam da ćemo i na ovaj način bar jednim delom uspeti u tome“, istakao je gradonačelnik.
Parovi koji se prijavljuju na ovaj poziv moraće, osim već pomenutih, da ispune i uslov da majka u godini u kojoj podnosi prijavu ne sme biti starija od 42 godine.


Parovi koji ispunjavaju uslove, prijave mogu podneti neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zdravstvo, Kraljice Marije 1, pisarnica III sprat, zaključno sa 17. septembrom 2021. godine, u toku radnog vremena pisarnice od 7.30 do 15.30 časova.

Teme