Podsticaji

Pokrajina produžila rok za realizaciju konkursa za mlade do 18. oktobra

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu obaveštava podnosioce prijava na Konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini sa kojima je zaključen ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine da je na osnovu izmenjenog Pravilnika o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini rok za realizaciju investicija produžen do 18. oktobra 2021. godine.

Produžetak roka ne odnosi se na investicije za investicije podizanje novih višegodišnjih zasada voćnjaka, hmelja i vinove loze gde je rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna 30. novembar 2021. godine, navodi se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Teme