Društveno odgovorno poslovanje

Otvoren Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik

Svečano je otvoren Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik sa video relej servisom, prvi u Srbiji koji je dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji, za sve korisnike u Srbiji i one koji prolaze kroz našu zemlju. Pokretanjem centra više od 70.000 gluvih i nagluvih ljudi, kao i članova njihovih porodica će moći da koriste jedinstveni servis prevođenja, sa i na znakovni jezik, što će im omogućiti samostalan život i kretanje, kao i kvalitetniju svakodnevicu.

Otvaranje Nacionalnog prevodilačkog centra omogućeno je zahvaljujući angažovanju Gradske organizacije gluvih Beograda, Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Udruženju mladih gluvih Srbije uz pomoć Srpskog filantropskog foruma i donaciji od 16,2 miliona dinara kompanije Japan Tobacco International (JTI). Kompanija JTI je obezbedila sredstvaza pokretanje centra i prvu godinu rada – nabavljanje opreme i angažovanje prevodilaca, kao i za razradu i primenu aplikacije i opreme za video relej servis potreban za prevođenje na daljinu. Sredstva za realizaciju i otvaranje centra prikupljena su povodom prošlogodišnjeg Nacionalnog dana davanja, koji je uspostavljen na inicijativu Srpskog filantropskog foruma i Koalicije za dobročinstvo, a  u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).  Današnji događaj povodom svečanog otvaranja centra upriličen u okviru obeležavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana znakovnih jezika i Međunarodne nedelje gluvih.

Gluvi i nagluvi se svakodnevno susreću sa brojnim izazovima – na ulici, u javnim institucijama, ili obrazovnim ustanovama, koji značajno utiču na kvalitet njihovog života. Jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju jeste to što ne mogu da komuniciraju, niti da samostalno obavljaju svakodnevne aktivnosti koje podrazumevaju odlazak kod doktora, odlazak dece u školu, komunikaciju roditelja koji su gluvi sa prosvetnim radnicima, zatim komunikaciju sa državnim organima i organima lokalne samouprave, u centrima za socijalni rad, sudstvu i pravosuđu, kulturnim institucijama.

Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik je prvi centar koji će raditi 24 sata, sedam dana u nedelji, i podrazumevaće i razvoj obrazovnog sistema za znakovni jezik i edukaciju tumača. Aktivna primena znakovnih jezika posebno je važna u obrazovnim institucijama i zdravstvenim ustanovama, kako bi ljudi sa oštećenjem sluha mogle nesmetano da iskažu svoje potrebe i postanu ravnopravni članovi zajednice.

UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom ističe važnost znakovnih jezika, ove jezike posmatra kao jednake sa govornim i obavezuje države članice da neguju izučavanje znakovnog jezika i lingvistički identitet zajednice gluvih. Svake godine, poslednja nedelja septembra u svetu se obeležava kao Međunarodna nedelja gluvih, a Generalna skupština UN proglasila je 23. septembar za Međunarodni dan znakovnih jezika.

Teme