Digitalizacija

SUBVENCIJE do 6.000 evra JAVNI poziv mikro, malim i srednjim preduzećima za učešće u programu DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Foto: Pixabay

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede, uputio je javni poziv kompanijama za učešće u novom „Programu podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2021“.

Sektor MMSP imaće priliku da uz pomoć sertifikovanih konsultanata unapredi poslovanje uvođenjem savremenih digitalnih alata. 
„Digitalna transformacija je odlična prilika za mikro, mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brzi rast, konkurentsku prednost i osvajanje novih tržišta“, ističe Predrag Nikolić, direktor Centra za digitalnu transformaciju.

Ko ima pravo na učešće

Pravo učestvovanja imaju sve kompanije koje imaju između 5 i 249 zaposlenih.

Uslovi

Uslovi su da je preduzeće registrovano u APR-u najkasnije do 1. januara 2020. godine, da je u većinskom privatnom vlasništvu, da nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, da je firma izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i da nije imala zabranu obavljanja delatnosti u prošloj godini. 

Učesnici u konsultantskom programu dobijaju besplatnu izradu ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i analizu domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti, i rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju.

Bespovratna subvencija do 6.000 evra


 
Preko Centra za digitalnu transformaciju PKS preduzeća dobijaju bespovratnu subvenciju Ministarstva privrede, do 6.000 evra. Pošto kompanija investira u svoju digitalnu transformaciju, bespovratnom subvencijim refundira joj se 50 odsto iznosa, a maksimalno 6.000 evra, u slučaju investicije ukupno vredne 12.000 evra. Kompanija spremna da investira, na primer, 4.500 evra, može da računa na bespovratnu subvenciju u istom iznosu, kroz povrat polovine od ukupno uloženih 9.000 evra. Takođe, firmama je obezbeđena supervizija procesa implementacije rešenja, nakon što je strategija usaglašena i dogovorena između kompanije i konsultanta.
 
Javni poziv je raspisan u skladu sa Strategijom industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine.
 
Privredna komora Srbije, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i njenog Projekta za razvoj privatnog sektora, osnovala je 2018. godine CDT. Do sada je u programima CDT-a učestvovalo više od 1.300 kompanija.

Teme