Plodna zemlja

Raspisani oglasi za javni zakup i korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta za 720 ha u Pančevu na 15 godina i za 518 ha u Kragujevcu

Foto: Pixabay.com

U ponedeljak, 20. septembra ove godine, raspisani su oglasi za prvi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje gradova Pančeva i Kragujevca.

Ukupna površina koja se nudi u zakup u Pančevu je 720 ha. Period zakupa je 15 godina za svih 1066 jedinica javnog nadmetanja. Prijave se podnose elektronskim putem kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje, a rok za prijavu ističe 07.10.2021. u 15 časova.

U Kragujevcu je u ponudi 518 ha državnog poljoprivrednog zemljišta, raspoređenih u 1560 jedinica javnog nadmetanja. Rok za prijavu je 29.09.2021. do 12 časova.

Otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang listi najpovoljnijih ponuđača zakazano je za 08.10.2021. u 12 časova u Kragujevcu, odnosno 15.10.2021. u 10 časova u Pančevu.

Teme