Banke

Banke pozivaju građane koji su ih tužili da se odreknu tuženih zahteva do 31. decembra i tada će se banka odreći prava na naplatu svojih troškova

Zgrada Udruženja banaka Srbije Foto: Promo

Udruženje banaka Srbije p.u. obaveštava javnost da banke pozivaju građane koji su ih tužili do 17. septembra ove godine, po osnovima na koje se odnose gore navedeni stavovi Vrhovnog kasacionog suda, da se odreknu podnetih tužbenih zahteva najkasnije do 31. decembra 2021. godine, jer će se u tim slučajevima banka odreći prava na naplatu svojih troškova od njih i predložiće sudu, ili će se saglasiti sa već iznetim  predlogom, da u pogledu troškova spora dosudi da svaka strana snosi svoje troškove.

Povodom različitih informacija u javnosti o postupanju banaka u primeni dopune pravnih stavova o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita i premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, koje je donelo Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda, na svojoj sednici od 16. septembra 2021. godine, 

Teme