Banke

Komercijalna banka odigrala značajnu ulogu u oporavku od ekonomskih posledica pandemije

Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke

Od samog početka pandemije korona virusa, Komercijalna banka, članica NLB Grupe, isplatila je gotovo 103 miliona evra direktne državne pomoći građanima, više od 100 miliona evra na ime kredita iz garantne šeme, osigurala sprovođenje tri moratorijuma i kroz dva projekta podržala domaćinstva, mala i srednja preduzeća, čime je odigrala sistemsku ulogu na prvoj liniji odbrane od dugoročne štete po privredu Srbije. 

Ovo je jedna od poruka poslatih na panelu Put za vođenje ekonomije i bankarstva kroz tokove pandemije na 21. Beogradskom ekonomskom forumu, na kojem je posebna pažnja posvećena ulozi bankarskog sektora u otklanjanju posledica izazvane pandemijom, ali i oporavku i daljem razvoju privrede. Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke i jedan od panelista istakao je da, pored toga što nastoji da osigura uspešniju finansijsku budućnost svojim klijentima, banka ima i kapacitet i snažnu motivaciju da sistemski unapređuje uslove života i rada u regionu u kom posluje.

Naše aktivnosti su sveobuhvatne i kreću se od aktivnog učešća u cirkularnoj ekonomiji, ESG inicijativama, do digitalizacije umrežavanja i olakšavanja poslovanja za sve poslovne subjekte u regionu. Jedna od trenutno najvećih prilika je energetska transformacija, kao siguran put ka ekonomskom oporavku i generisanju novih radnih mesta, dok je druga prilika, a ujedno i važno strateško opredeljenje banke, digitalna transformacija, koja podrazumeva optimizaciju resursa i energije, odnosno – efikasnije poslovanje, a time i uvećanje zadovoljstva naših klijenata i zaposlenih“, izjavio je Dejan Janjatović.

Kako se NLB Grupa i Komercijalna banka nalaze među tržišnim liderima, najavljuju da će svojim primerom pokazati koliko zapravo banke mogu, kako samostalno, tako i kao partneri državnog, privatnog, nevladinog i medijskog sektora, da nastave da utiču i unapređuju zajednicu u kojoj posluju.

Teme