Preduzetništvo

Mentorska podrška za jačanje malih i srednjih preduzeća

Priliku da rade posao koji vole u zemlji i gradu u kojem su odrasli prepoznali su mnogi povratnici iz inostranstva koji su preko različitih programa podrške započeli svoje uspešne poslove ili pronašli zaposlenje. Globalni program „Migracije za razvoj“ (PME), koji je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ finansiran od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj (BMZ), a u Srbiji ga sprovodi GIZ pored povratnika, veliku podršku pruža i lokalnom stanovništvu, posebno kategorijama ljudi iz osetljivih grupa koji se suočavaju sa diskriminacijom na tržištu rada. PME program, kako kroz Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK), tako i kroz različite projekte koje sprovode organizacije civilnog društva, nudi niz mera za stručno osposobljavanje, podršku u zapošljavanju i samozapošljavanju, kao i psiho-socijalnu podršku u (re)integraciji.

2Sada sam završio ceo krug, od Beograda do Nemačke i nazad. Bio je to težak put, ali uz naporan rad, poštenje i podršku, sada sam se vratio kući, sa rastućim poslom i, što je najvažnije, porodicom – započeo je svoju priču Milan Vasić, dvadesetpetogodišnji fizioterapeut, koji je prepoznao priliku i preko organizacije ,,HELP‘‘,  osnovao svoj centar za masažu. 

Milan Vasić

– Nakon podrške ,,HELP’’-a od kojih sam dobio nekoliko kreveta za masažu, prostirke i drugu opremu, prošao sam različite obuke koje realizuje DIMAK centar. Završio sam obuku i zatim dodatno imao individualno savetovanje o razvoju poslovanja. Trenutno, sa svojih osam zaposlenih, završavam program obrazovanja i obuke za svoje zaposlene – istakao je Milan koji je početkom 2020. godine zaposlio svog prvog radnika.

Od početka programa podrške DIMAK centra, Milan, kao i ostalih 45 malih i srednjih preduzeća kojima je ova podrška pružena, učestvovao je u treninzima koji su bili organizovani sa ciljem unapređenja njegovog znanja o vođenju firme, pa je imao sesije o: preduzetništvu, e-poslovanju, marketingu, poslovnoj komunikaciji i kulturi, kao i inovacijama. Nakon ovih pet treninga koji su održani od marta do maja, sve vreme je imao jedan-na-jedan mentorsku podršku specifično usmerenu na unapređenje njegovog poslovanja i prema njegovim potrebama. Podrška programa nije izostala ni tokom pandemije. Kao i na većinu poslova, i na Milanov biznis je uticala kroz pad poslovanja, odnosno značajan pad prihoda.

– GIZ Srbija nam je pomogao sa kompletom za zaštitu od koronavirusa, koji je uključivao vazdušni filter, kao i dozatore za dezinfekciju ruku za siguran i nesmetan rad. Moje osoblje i ja zahvalni smo DIMAK-u i GIZ-u na podršci i prilici da steknemo nove veštine, poboljšamo naše poslovanje i pomognemo ljudima da postanu bolji – rekao je Milan Vasić i naglasio da je njegov cilj da pronađe što više poslovnih partnera koji bi koristili njegove usluge i osigurali redovan mesečni prihod koji bi obezbedio stalne plate za njega i njegove zaposlene.

O Programu ,,Migracije za razvoj’’

Globalni program „Migracije za razvoj“ (PME) deo je šire inicijative pod nazivom „Povratak u nove šanse“, koju finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomski razvoj (BMZ), a u Srbiji sprovodi GIZ. PME program pruža podršku socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji kako povratnika iz inostranstva, tako i lokalnom stanovništvu, posebno onima iz osetljivih grupa. Kao prva tačka za informisanje, savetovanje i pružanje konkretnih mera podrške Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru DIMAK im predočava sve rizike neregularnih migracija i usmerava  na mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u Srbiji. Promocija zapošljavanja jedna je od strateških ciljeva DIMAK centra i podrazumeva individualno savetovanje i informisanje o mogućnostima stručnog obrazovanja, zapošljavanje i reintegraciju, kao i obuke za pripremu radne biografije i prijavljivanje za posao. Partneri PME programa su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Komesarijat za izbeglice i migracije.

Teme