Berza

ČIKAŠKA I PARISKA BERZA Poskupela pšenica, predviđa se pad površine zasada kukuruzom u korist soje zbog skupljeg đubriva

Foto: Delta Agrar

Cene pšenice, soje, sojine sačme protekle nedelje imale su uzlazni trend na svetskim berzama.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 2,29%, a kukuruz je poskupeo 3,02%. Kukuruz je skinut sa 52% površina u SAD-u. Rejting useva i dalje ostaje dobro do odlično 60%. Skok cena đubriva pokreće strahovanja oko površina sledeće godine, što može dovesti do smanjenja površina pod kukuruzom u korist soje. Kukuruz nalazi podršku u proizvodnji etanola, koja je ove nedelje bila najveća proizvodnja od juna 2019. godine.

Tokom nedelje, cene pšenice su rasle u Čikagu. Pšenica napreduje zahvaljujući međunarodnoj potražnji i kišama koje su poremetile jesenju setvu. Nedeljne američke izvozne prodaje su bile relativno niske, ali ipak u okviru očekivanja na 362.400 tona. 

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 1,48%, a sojina sačma je poskupela 3,15%.

Soja je skinuta sa 60% površina u SAD-u. U Čikagu, cene ove uljarice su rasle. Mnogi analitičari predviđaju pad površina pod kukuruzom u korist soje, zbog rasta troškova đubriva. Soja nalazi podršku u trenutnom deficitu vode u Argentini, dok je situacija trenutno povoljnija u Brazilu. Nedeljne američke izvozne prodaje su bile iznad očekivanja na 2,88 miliona tona, isporuke su uglavnom bile prema Kini. 

Pariz – skuplja pšenica i kukuruz

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 2,22%, a kukuruz je poskupeo 2,59%.

Setva pšenice u Francuskoj se obavlja u dobrim uslovima zahvaljujući veoma povoljnim vremenskim prilikama. Žetva kukuruza takođe napreduje, ali i dalje kasni u poređenju sa ranijim godinama. 

Prema FranceAgriMer-u samo 15% kukuruza je skinuto do 11. oktobra. To je daleko ispod 62% prošle godine. Pšenicom je zasejano 13% površina. 

Teme