Banke

MasterIndex Srbija: Skoro 60% korisnika smatra da je beskontaktno plaćanje karticama brže i jednostavnije

Tradicionalna studija o navikama i očekivanjima aktivnih korisnika kartica, Masterindex Srbija, pokazala je da su beskontaktna plaćanja platnim karticama i mobilnim telefonima realnost za 81% građana. Masterindex istraživanje je takođe pokazalo da korisnici najčešće koriste brza i sigurna beskontaktna i mobilna plaćanja u supermarketima (80%), na benzinskim stanicama (40%) apotekama i privatnim zdravstvenim ustanovama (39%), a tu su još i male komšijske radnje (37%) i prodavnice odeće i obuće (32%). 

Kao glavnu prednost beskontaktnih plaćanja, MasterIndex ispitanici ističu da su ona brža i jednostavnija od drugih platnih metoda (58%), a ukazali su i na više aspekata njihove sigurnosti – počevši od toga da kartica / telefon sve vreme ostaje u ruci korisnika (51%), preko sigurnosnih tehnologija koje su primenjene (27%) do činjenice da beskontaktna plaćanja smanjuju zdravstvene rizike (27%).

Kada je reč o iznosima koji se plaćaju beskontaktno, studija pokazuje da su iznosi do 4.000 dinara, za koje nije potrebna identifikacija korisnika zastupljeniji u odnosu na iznose preko te cifre koji se takođe mogu platiti prislanjanjem kartice ili mobilnog telefona sa unošenjem PIN koda (28 prema 21%). 

“Rezulatati MasterIndex istraživanja dobar su pokazatelj šta su i kakva su očekivanja korisnika kartica i put kojim treba da ide dalji razvoj kartičarskih usluga. Kontinuirano se u samom vrhu upotrebe kartica provlačila želja da se plaćanje obavlja i na pijacama što smo nedavno u saradnji sa partnerima i omogućili. Ne treba izgubiti iz vida ni to da je bezgotovisko plaćanje na pijaci i dalje opcija koja je dostupna samo na naprednijim bezgotoviskim društvima koja pokazuju snažnu orjentaciju ka digitalizaciji, a sve to kako bismo osigurali slobodu izbora načina kojim ćete platiti”, izjavila je Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.

Razvoj beskontaktne tehnologije postavio je osnovu za uvođenje mobilnih plaćanja i mobilnih novčanika, kako kroz razvoj platne infrastrukture, tako i kroz građenje korisničkih navika. Plaćanja putem mobilnih novčanika, odnosno beskontaktna plaćanja mobilnim telefonom iz aplikacije u kojoj se nalazi digitalizovana platna kartica, predstavljaju opciju za koju je zainteresovana jedna trećina MasterIndex ispitanika. Mobilno plaćanje sa jedne kartice na drugu izbor je za 40% ispitanika. Prenos sredstava putem broja mobilnog telefona opcija je za 39%, dok je za registrovanje, odnosno čuvanja kartice kod trgovca ili u mobilnoj aplikacija rešenje za 30% ispitanika isto koliko i za instant plaćanja skeniranjem QR koda. 

Dalji razvoj navika mobilnih plaćanja kompanija Mastercard stimulisaće i kroz organizaciju dodatnih pogodnosti i posebnih programa kao što je keš-bek, odnosno povraćaj sredstava.

Teme