Banke

Banka Poštanska štedionica kupila Komercijalnu banku Banjaluka

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd i Кomercijalna banka AD Beograd potpisali su ugovor o kupoprodaji Кomercijalne banke a.d. Banjaluka.


Ugovor su u Beogradu potpisali Bojan Кekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica i Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora Кomercijalne banke Beograd.


Кupoprodajna transakcija trebalo bi da bude finalizovana na Banjalučkoj berzi po dobijanju saglasnosti regulatornih tela: Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Narodne banke Srbije i Кomisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.
Nakon toga Banka Poštanska štedionica steći će 100 odsto učešća u Кomercijalnoj banci a.d. Banjaluka, o čemu će klijenti biti blagovremeno obavešteni.

Bojan Кekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica istakao je da je u narednom periodu osnovni strateški cilj Banke ostvarivanje dugoročno održive profitabilnosti uz poboljšanje već stabilne tržišne pozicije na srpskom bankarskom tržištu. Banka je u prethodnom, petogodišnjem periodu najpre stabilizovala poslovanje, a od 2019. godine krenula u intenzivan rast i razvoj čime su stvoreni ekonomski i finansijski preduslovi da ove godine napravi iskorak time što će započeti poslovanje i na susednim tržištima u formi akvizicija.

„Nakon preuzimanja Кomercijalne banke Beograd od strane NLB d.d, u Republici Srpskoj ne postoji nijedna banka sa većinskim kapitalom iz Republike Srbije. Strateško pozicioniranje Banke Poštanska štedionica, kao najveće domaće banke sa 100 odsto državnim vlasništvom i jasno artikulisanim državnim interesom, komparativna je prednost na tamošnjem tržištu. Tradicionalno poverenje klijenata iz Republike Srpske u kompanije i institucije Republike Srbije tu prednost mogu samo da ojačaju, posebno u segmentu poslovanja sa stanovništvom u kom je Banka Poštanska štedionica lider na srpskom tržištu“, rekao je Bojan Кekić, dodajući da će Banka Poštanska štedionica na najbolji mogući način izaći u susret klijentima koji posluju i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj, dodatno imajući u vidu da je Republika Srbija i najveći spoljnotrgovinski partner Republike Srpske.

„NLB Grupa, čija je članica i Кomercijalna banka Beograd, prisutna je na sedam tržišta Jugoistočne Evrope, uključujući i Republiku Srpsku, kao sistemska bankarska grupacija. Na svim tržištima posvećeni smo izgradnji moderne, digitalizovane i efikasne banke, kao i tome da NLB Grupa postane regionalni šampion“, istakao je Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora Кomercijalne banke i dodao:
„Želimo da se zahvalimo timu Banke Poštanske štedionice na fer i transparentnom kupoprodajnom procesu, kao i na zdravoj konkurenciji na svim tržištima na kojima poslujemo zajedno“.

Teme