Info

Četvrti Simpozijum „Pivo, pivarske sirovine i oprema“ u Zrenjaninu od 28. do 30. oktobra

Foto: Pixabay.com

Četvrti Simpozijum pod nazivom „Pivo, pivarske sirovine i oprema“ sa međunarodnim učešćem, održaće se od 28. do 30. oktobra 2021. u hotelu Vojvodina u Zrenjaninu, objavila je Turistička organizacija ovog grada, a prenosi eKapija.


Ovaj naučno–stručni skup održava se pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, u organizaciji Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Zrenjanina, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i firme za proizvodnju hmelja Petrovec ad iz Bačkog Petrovca, a u suorganizaciji Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije iz Beograda, Turističke organizacije grada Zrenjanina, Turističke agencije CARAVAN iz Zrenjanina, NVO Banat Info, Klub 100 P Plus iz Novog Sada, Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana, Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i Akademije inženjerskih nauka Srbije.


Zrenjanin će za vreme održavanja Simpozijuma biti mesto okupljanja stručnjaka i naučnika iz oblasti pivarstva, hmeljarstva, sladarstva i opreme, kako iz Srbije, tako i iz Evrope (Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Slovačke, Bosne i Hercegovine i Češke), koji će izložiti svoje radove, upoznati nas sa problemima i otvoriti diskusije vezane za probleme iz ovih oblasti. Pozivi za učešće su upućeni i velikim, srednjim, malim i mikro pivarama iz Srbije i zemalja u regionu (Severna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, BIH).
Program Simpozijuma će obuhvatiti naučne i stručne teme namenjene akademskoj javnosti, industriji i zanatskim pivarama, u okviru kojih će se obrađivati sledeće teme:

1. Sirovine za proizvodnju piva (ječam, slad, hmelj, voda, kvasa

2. Tehnologija piva i srodne teme

3. Oprema u pivarstvu

4. Zakonodavni okvir

5. Iskorišćenje nusproizvoda industrije piva

6. Turistički, ekonomski i agronomski aspekti vezani za pivo.

Teme