Info

ŽENE U POSLOVNOM SVETU Više napora, manje plaćene i balans između privatnog i poslovnog

Foto: Pixabay.com

Konsultantsko-revizorska kompanija Deloitte nedavno je sprovela istraživanje „Žene u poslovnom svetu“  koje pokazuje stavove, uverenja i razmišljanja žena koje upravljaju kompanijama ili sektorima kako u velikim tako i u malim i srednjim preduzećima. Cilj istraživanja je bio da se dođe do zaključaka zbog čega su žene u poslovnom svetu, posebno na rukovodećim pozicijama, još uvek u neravnopravnijem položaju, te kako je takvu situaciju moguće promeniti u korist veće jednakosti na dobrobit čitave zajednice.

Deloitteovo istraživanje pokazuje da žene u Srbiji i dalje moraju da ulažu više napora da bi došle na rukovodeće pozicije, da su često manje plaćene i neretko na razgovorima za posao izloženije pitanjima o privatnom životu i planiranju porodice. Ohrabrujuće je to što bi 98% ispitanica podržalo svoje druge ženske članove porodice da preuzmu rukovodeću ulogu u kompaniji u kojoj rade. Ujedno smatraju da bi žene trebalo da budu zastupljenije na rukovodećim mestima, ali i da postoji značajna razlika u rukovođenju firmom između muškaraca i žena.

„Ovo istraživanje pruža zadivljujuću sliku o našim poslovnim ženama jer potvrđuje da se i u poslovno negostoljubivim okolnostima može uspeti drugačijim pristupom, upornošću i kontinuiranim ulaganjem u sebe”, navodi Aleksandra Petrović, direktorka u Sektoru za finansijskih konsalting i liderka SheXO inicijative u Srbiji.

Balans obaveza

Na pitanje ko bolje balansira sa privatnim i poslovnim životom, svega 24% naših ispitanica misli da muškarci postižu bolje rezultate, dok 44% misli da žene postižu bolje rezultate održavanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života. 

U poslovnom svetu često se određene osobine više pripisuju muškarcima, a neke druge ženama. Učesnice našeg istraživanja smatraju da osobine kao što su: profesionalnost, sposobnost rukovođenja, sposobnost prezentacije i ravnopravnog učestvovanja na sastancima upravnog odbora, delotvorne pregovaračke sposobnosti, inovativne ideje u većini slučajeva karakterišu i žene i muškarce. Žene na rukovodećim pozicijama u Srbiji su, s druge strane, analitičnije i sposobnije da istovremeno obavljaju više zadataka u isto vreme, navodi se u istraživanju.

Budući da su žene uglavnom zadužene za brigu o porodici i kućnim poslovima ne iznenađuje što više od polovine njih (51%) smatra da bi programi koji balansiraju privatni i poslovni život uticali na to da se više žena nađe na rukovodećim pozicijama. Tome bi doprineo i mentorski rad iskusnih članova odbora sa talentima (46,9%), ali i fleksibilni radni uslovi (42,9%).

Budući da se učesnice istraživanja nalaze na rukovodećim pozicijama ili pak vode svoj biznis pitali smo ih šta je bilo ključno da postignu uspeh. U top tri faktora za razvoj lične karijere istakle su kontinuirano ulaganje u ličnu edukaciju (77,6%), ličnu upornost (71,4%) i podršku porodice (51%).

Da se žene ređe odlučuju za pokretanje samostalnog posla misli 61% ispitanica našeg istraživanja. Ipak, gotovo dve trećine ne smatra da su izvori finansiranja ograničeniji za žene nego za muškarce (65%), dok je pozitivno odgovorilo 24% odsto ispitanica. Bez obzira na sve ograničavajuće faktore, 80% žena bi se upustilo u samostalne preduzetničke vode, dok 20% ipak sebe ne vidi kao samostalnu preduzetnicu.

Teme