Foto: Promo
Banke

Intesa Sanpaolo dobitnik Global SME Finance nagrade za 2021. godinu

Intesa Sanpaolo dobitnik je nagrada za „Inovativni proizvod godine“ i „Odgovornog digitalnog inovatora godine“ u okviru Global SME Finance nagrada za 2021. godinu, gde se nagrađuju finansijske institucije i fintek kompanije koje podržavaju rast MSP u pružanju proizvoda i usluga namenjenih za njih.

Global SME Finance nagrade promoviše SME Finance Forum, a organizuje Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupe Svetske banke. SME Finance Forum upravlja globalnom mrežom od preko 220 finansijskih institucija i tehnoloških kompanija.

Intesa Sanpaolo je dobila nagrade u sledećim oblastima:

  • „Inovativni proizvod godine“ za proizvode Circolante Impresa Smart i Confirming. Prvi pomenuti proizvod je kratkoročni kredit koji kompanija može da uzme direktno onlajn za obnavljanje zaliha i rebalans pokrivanja ciklusa proizvodnje. Međunarodna Confirming platforma je potpuno digitalna platforma za finansiranje lanaca snabdevanja koja takođe obuhvata i Diviziju internacionalnih banaka članica Grupe (ISBD), koja uključuje poslovne banke koje posluju u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.
  • „Odgovorni digitalni inovator godine“ za Program digitalne transformacije poslovanja banke, koji takođe omogućava korporativnim klijentima da efikasno obavljaju sve bankarske poslove onlajn, uz uštede i novca i vremena.

Intesa Sanpaolo je bila jedna od prvih banaka na italijanskoj i evropskoj pozornici koja je u potpunosti digitalizovala svoje procese za korporativne klijente.

Teme