Info

Avansna isplata polovine novca za koji se konkuriše po IPARD programima

Foto: Pixabay.com

Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije usvojio je predlog izmena Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji omogućava avansnu isplatu polovine sredstava za koja se konkuriše po IPARD programima, uz odgovarajuću bankarsku garanciju ili ekvivalentnu garanciju kao sredstvo obezbeđenja.


Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objasnili su da će ekvivalnetna garancija morati da iznosi 110% od odobrenog anavsnog iznosa, ali da će naknadno biti precizirano koje će to obezbeđenje biti.


Izmena će se donositi na prijave za IPARD sredstva koje će tek biti podeljene, kao i na one koje su podnete u poslednja dva poziva, ukoliko nisu izdata rešenja po njima.


Državni skeretar u Ministatstvu poljoprivrede Jelena Blagojević dodala je da izmene Zakona obuhvataju i uvođenje elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava, eAgrar kao isključivi način registrovanja, promena i brisanja iz registra gazdinstava. Uz to se uvode još dve aplikacije, Ajaks koja služi za praćenje plaćanja u poljoprivredi i Elpis koja služi za identifikaciju zemljišnih parcela.


Blagojevićeva je navela da će e-Agrar početi da se primenjuje od 1. jula naredne godine, Elpis od 1. januara 2025, a Ajaks od 1. januara 2027. godine.
Odbor je većinom glasova usvojio i informaciju o radu Ministarstva za treći kvartal 2021. godine.

Teme