Info

AGRONET Prodaja i marketing – teme koje su okupile proizvođače regiona

Učesnici kursa Prodaja i marketing za budućnost

“AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanje” sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu realizovao je još jedan uspešan specijalistički kurs namenjen proizvođačima voća i povrća, ovog puta na temu „Prodaja i marketing za budućnost”. Kurs je okupio 30 učesnika, a proizvođačima  iz Srbije se priključilo i 9 kompanija iz Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Proizvođači voća i povrća su se početkom krize izazvane Covid-19 suočili sa povećanom tražnjom svojih proizvoda, ali kroz nove prodajne kanale, najviše online, što je zahtevalo promenu u dotadašnjem načinu poslovanja, posebno u oblastima komunikacije, promocije i distribucije. Zbog toga je kurs osmišljen da polaznicima pomogne u unapređenju marketinga, vidljivosti i prepoznatljivosti njihovih proizvoda, efikasnijoj distribuciji, smanjenju troškova i povećanju prodaje. Tokom tri dana predstavnici kompanija su kroz interaktivna predavanja i primere iz prakse dobili savremena znanja iz digitalnog marketinga, tehnika istraživanja tržišta, prodaje, logistike, pakovanja, kao i dostupnim izvorima finansiranja što je kod većine učesnika izazvalo dosta interesovanja.

Tim uglednih profesora sa Poljoprivrednog fakulteta je pre tri godine uz podršku USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu osnovao AgroNET, Centar za obrazovanje i istraživanje sa idejom da postane fleksibilan tehnički uslužni centar namenjen poslovnoj zajednici, u kome će se kratkoročnim sertifikacionim kursevima omogućiti izgradnja kapaciteta zaposlenih i njihovo stalno učenje.

“Teme treninga nastaju na osnovu potreba industrije. Tako je osmišljen i ovaj kurs, jer su proizvođači voća i povrća označili teme marketinga i prodaje kao neophodne da bi se išlo u korak sa zahtevima tržišta”, izjavio je Prof. dr Vlade Zarić, direktor AgroNET centra. 

Panel

Suzana Dimitrievska, vlasnica firme “Lipa”, predsednica Makedonske Asocijacije poljoprivrednih zadruga i jedna od pionira organske proizvodnje u Severnoj Makedoniji, potvrdila je da im puno znače ovakve edukacije, ali i razgovori sa kolegama iz susednih zemalja.

“Zemlje jugozapadnog Balkana imaju kvalitetne proizvođače voća i povrća kojima uglavnom treba ista vrsta pomoći da bi bili konkurentniji. Zato se dobro razumemo i razmenjujemo iskustva. Iskreno sam oduševljena kursom, puno toga smo naučili i čuli konkretna iskustva predavača. Sada mi je potpuno jasno na čemu treba da radimo u oblasti digitalnog marektinga i prodaje”, rekla je Dimitrievska.

Veće prisustvo regionalnih učesnika na kursu je još jedan od rezultata višegodišnje uspešne saradnje regionalnog USAID-ovog Projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća sa USAID-ovim Projektom za konkurentnu privredu iz Srbije.  

Teme