Podsticaji

VIŠE novca za proizvođače voća, povrća, grožđa i cveća

Foto: Ksenija Nišavić

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je 22. aprila tekuće godine Prvi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2021. godini. Predmet ovog Javnog poziva bile su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne biljne proizvodnje, u oblasti proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća.

Za sprovođenje Prvog javnog poziva u 2021. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 700.000.000 dinara. Usled velike zainteresovanosti poljoprivrednika za korišćenje bespovratnih sredstava koja se dodeljuju kroz Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije, iskazane u broju pristiglih prijava (2.318), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi odluku da novčana sredstva, koja su na raspolaganju poljoprivrednicima u Prvom javnom pozivu, budu uvećana za dodatnih 500.000.000 miliona i sada ona iznose 1.200.000.000 dinara. Osim toga, zbog promena cena u industriji poljoprivrednih mašina, svi podnosioci prijava na Prvi javni poziv, iznos traženih investicija mogu, ukoliko je to neophodno, promeniti uz adekvatno obrazloženje kroz poslovni plan. Dozvoljen iznos izmene je uvećanje ili smanjenje za 10% i to tako da bruto iznos investicije ne bude manji od 20.000 evra, odnosno veći od 50.000 evra.

DUŠAN FILIPOVIĆ (47) PROIZVOĐAČ ŽUTE LINCURE “Slatke pare od najgorče biljke”

Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke koji uvode nov model finansiranja, poznat pod nazivom „50:40:10“ kako bi se osnažili mikro, mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća, a unapredila poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost. Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi u dinarskoj protivrednosti od 20.000 do 50.000 evra, tj. minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 – 25.000 evra.

Teme