Banke

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE obeležilo 100 godina rada

Otkrivane spomen ploče povodom jubileja UBS

Udruženje banaka Srbije obeležilo je 4. decembra 100 godina rada svečanim postavljanjem spomen-ploče u zgradi u Zmaj Jovinoj ulici broj 12 u Beogradu, na mestu gde je Udruženje osnovano.

Tačno na današnji dan, pre jednog veka, u zdanju tadašnje Prometne banke, sastali su se predstavnici „novčanih zavoda“, kako su tada nazivani, i formirali Udruženje banaka, sa ciljem da zajednički predstavljaju svoje interese i unapređuju bankarski sistem uopšte. Tu funkciju Udruženje banaka zadržalo je do danas.

„Trajanje u periodu od 100 godina zaslužuje poštovanje pred istorijom“, rekla je u pozdravnom obraćanju putem video snimka guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković. „Danas je Narodna banka garant stabilnosti bankarskog sistema. Mi smo istovremeno i oprezan regulator, koji nalazi balans između sigurnog i razvojnog. U takvoj pozitivnoj klimi svedoci smo da se razvija i naš bankarski sektor i pokazatelji našeg bankarstva su najbolji u regionu“.

„Udruženje banaka uvek je imalo jasnu ulogu da bude predstavnik banaka, da zaštiti njihove interese i da aktivno učestvuje sa Narodnom bankom i svim drugim značajnim institucijama u stvaranju uslova za povoljniji poslovni ambijent koji će doprineti boljem kvalitetu usluga koje banke pružaju“, rekao je na svečanosti predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Predrag Mihajlović.

„Svesni smo ogromnih promena koje se događaju u bankarstvu, kao i transformacije uloge banaka. Međutim, uz sve te promene, banke će i dalje svoje interese na najbolji način artikulisati preko udruženja banaka”, istakao je generalni sekretar UBS Vladimir Vasić. „Uvereni smo da ćemo u svom poslu biti uspešni, jer imamo podršku kvalitetnog i stabilnog bankarskog sektora, imamo podršku svih najvažnijih institucija u društvu. Zato sam veliki optimista kada je u pitanju rad Udruženja, razvoj bankarstva u Srbiji i ekonomski napredak naše zemlje uopšte.“

Udruženje banaka Srbije je organizacija koja okuplja banke na dobrovoljnoj osnovi. Članovi UBS su sve 24 banke koje posluju u našoj zemlji.

Teme