Banke

EBRD kreditna linija OTP banci za mala i srednja preduzeća, 20 miliona evra za obrtni kapital i investicione kredite

Foto: OTP banka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je OTP banci Srbija AD Novi Sad odobrila zajam u iznosu od 2,3 milijarde dinara (protivvrednost od 20 miliona evra) za dalje kreditiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) u Srbiji. Kreditna linija će služiti kao podrška kreditiranju privatnih preduzeća u vidu linija za obrtni kapital i investicionih kredita, pre svega za MSP koji posluju u ekonomski manje razvijenim delovima zemlje.

Kreditna linija se odobrava kao podrška postpandemijskom oporavku srpske privrede i jačanju njene otpornosti na srednji i duži rok. Ona će dodatno osnažiti pristup kreditiranju MSP u dinarimai u Srbiji, gde je gotovo 60 odsto kreditnog portfolija bankarskog sektora u evrima.

Predrag Mihajlović, CEO i predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija je izjavio: „U skladu sa našom vodećom pozicijom na tržištu u kreditiranju stanovništva i privrede, snažno podržavamo sektor MSP i malih preduzeća jer on predstavlja kičmu naše privrede. Verujem da će upravo potpisana kreditna linija sa EBRD-om osnažiti našu dalju saradnju i finansiranje MSP sektora u Srbiji“.

Branimir Spasić, CFO i član Izvršnog odbora OTP banke je naveo: „OTP banka strateški podržava MSP preduzeća, što potvrđuje i potpisivanje ugovora. Nastavićemo da istražujemo dodatne mogućnosti kako bismo obezbedili bolji pristup finansiranju malim i srednjim preduzećima“.

Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD za finansijske institucije na Zapadnom Balkanu i Istočnoj Evropi je navela: „Jedva čekamo da započnemo saradnju sa OTP bankom i da zajednički podržimo mala preduzeća u Srbiji. Posebno nam je drago što potpisujemo kreditnu liniju u lokalnoj valuti, jer će to ojačati poverenje u finansijski sistem“.

Sa širokom regionalnom pokrivenošću i fokusom na MSP sektor, OTP banka Srbija AD Novi Sad ima potencijal da obezbedi preko potrebno finansiranje manjim preduzećima i da doprinese razvoju MSP sektora u celoj zemlji.

EBRD je vodeća investiciona institucija u Srbiji. Banka je do danas uložila preko 6,9 milijardi evra u 296 projekata u zemlji. Fokus banke u Srbiji jeste razvoj privatnog sektora, poboljšanje javne komunalne infrastrukture i olakšavanje tranzicije zemlje ka zelenoj ekonomiji. 

Teme