Prehrambena industrija

FORTENOVA GRUPA Novi pogon u Dijamantu vredan 29,3 miliona evra, najveća pojedinačna investicija

Fortenova grupa je, danas 7. decembra 2021. u pogonu Jane u Gorici Svetojanskoj, najavila ključne kapitalne investicije Grupe za naredni period, ukupne vrednosti 130 miliona evra i još jednom podsetila na najvažnije investicije koje je realizovala tokom 2021. godine, u koje je ukupno uloženo 125 miliona evra. 

Ujedno, kompanija je predstavila i najvažnije rezultate iz poslovanja za devet meseci 2021. prema kojima je ukupni konsolidovani prihod Fortenova grupe 54 odsto veći nego u odnosu na isti period 2020. te je iznosio 22 milijarde kuna, dok je usklađena konsolidovana EBITDA povećana za 29 odsto i iznosila je 1,7 milijardi kuna. Dodatno je porastao i profit pa je u devetomesečnom poslovanju ostvarena neto dobit od 1,3 milijarde kuna što predstavlja poboljšanje od 1.855 miliona kuna u odnosu na gubitak ostvaren u devet meseci 2020. Krajem septembra Grupa je na računu imala 2,5 milijarde kuna u novcu i novčanim ekvivalentima, a usled značajnog smanjenja duga zbog prodaje segmenta Zamrznute hrane odnos zaduženosti smanjen je na 4,2 puta. 

Najveća kapitalna ulaganja Fortenova grupe u proizvodnom segmentu su u novu, tehnološki najsavremeniju aseptičku liniju na kojoj će se u Jani puniti osvežavajuća bezalkoholna pića i čija je instalacija u završnoj fazi, vredna 11,5 miliona evra, te u novi pogon za presovanje i ekstrakciju ulja u Dijamantu kapaciteta 1.200 t na dan i novu klanicu u PIK-u Vrbovec. 

Novi pogon u Dijamantu vredan je 29,3 miliona evra i pojedinačno je najveća investicija Fortenova grupe, dok se ulaganje u novu klanicu u PIK-u Vrbovec kreće na nivou 8,2 miliona evra. U obe kompanije su pripreme u završnoj fazi te projekti uskoro kreću u realizaciju. Ujedno je tokom 2021. u Fortenova grupi realizovano i povećanje kapaciteta linije za proizvodnju kečapa u Zvijezdi na 10.000 tona.

Teme