Preduzetništvo

Obuke za mikro, mala i srednja preduzeća o DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI

Foto: PKS

Specijalizovana onlajn Digitalna poslovna akademija Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, namenjena prevashodno vlasnicima i menadžerima mikro, malih i srednjih preduzeća, je počela sa radom, a korisnici se za programe obuke mogu prijaviti na adresi: www.digitalnaakademija.rs. Tokom kratkog promotivnog perioda akademija će biti besplatna. 

„Zahvaljujući iskustvu realizacije nekoliko uspešnih, obimnih konsultantskih projekata namenjenih mikro, malim i srednjim preduzećima, Centar za digitalnu transformaciju je u prilici da precizno odredi koja znanja i veštine su neophodni ovom segmentu privrede da bi preduzeća mogla da unaprede svoju proizvodnju, odgovore na izazove rada u izmenjenim uslovima, promene ili prilagode modele poslovanja, brže se uključe u međunarodne dobavljačke lance, adaptiraju marketinške i prodajne kanale kao i kanale komunikacije sa klijentima i dobavljačima.“ navodi Predrag Nikolić, direktor Centra za digitalnu transformaciju PKS. 

„Na osnovu tog znanja je koncipirana i razvijena Digitalna akademija, koja u ovom trenutku polaznicima nudi četiri programa: Osnovni program u kojem polaznici saznaju više o suštini i značaju digitalne transformacije, Digitalni marketing, Poslovni modeli i inovacije i biznis orijentisan ka korisniku. “ dodaje Nikolić.

Svi predavači u akademiji su sertifikovani konsultanti Centra za digitalnu transformaciju, eksperti u svojim oblastima, sa značajnim iskustvom u pružanju konsultantske podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

Akademija je projekat Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije i razvijena je uz svesrdnu podršku nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ (Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju).

Pored snimljenih video predavanja, polaznicima se nudi i pažljivo selektovani materijal za čitanje i spremanje testova, kojima se evaluira stepen znanja korisnika i omogućava njihov dalji progres ka dobijanju završnog sertifikata. Po svom modelu i sadržaju, akademija je namenjena poslovnim ljudima koji imaju specifične potrebe u smislu znanja i veština, ali su dobrodošli svi oni koji žele da se usavršavaju u skladu sa zahtevima globalnih poslovnih trendova obeleženih tehnološkom revolucijom 4.0 i digitalnom transformacijom. Polaznici je mogu pohađati u vreme koje njima odgovara, kontinuirano ili u fazama, u skladu sa svojim preferencama. 

Teme